Mensenzorg

"Het gaat om mensen, niet om cijfers" - met die woorden van Bram van Ojik is ons standpunt over de zorg goed samengevat. GroenLinks gaat daarom vooral in gesprek met de mensen zelf die het aangaat: cliënten, mantelzorgers, hulpverleners e.a.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor veel nieuwe taken op het gebied van zorg, welzijn en werk. Met sociale wijkteams wil de gemeente in zogeheten keukentafel­gesprekken ervoor zorgen dat Zwollenaren meer zélf bepalen hoe de ondersteuning  er voor hen uit gaat zien en wie daarbij betrokken worden. Reden voor GroenLinks Zwolle om voortdurend met betrokkenen - cliënten, hulpverleners, mantelzorgers, deskundigen en anderen - in gesprek te gaan over de gang van zaken in de dagelijkse praktijk. We zetten de uitkomsten van die gesprekken zo mogelijk om in concrete aanbevelingen voor de gemeente.
Enkele voorbeelden:

Voor onze bijdragen aan de debatten over de nieuwe taken die de gemeente met ingang van 2015 heeft gekregen, zie: Genoeg geld voor de zorg en meer rechten en bescherming voor mensen.

Wil je meedoen met de 'zwerm' betrokken Zwollenaren die proberen handen en voeten te geven aan het thema Mensenzorg, mail dan naar r.depaus@groenlinkszwolle.nl