Met de ontwikkelingen op het wereldtoneel en in Nederland worden we er regelmatig aan herinnerd hoe waardevol en tegelijkertijd kwetsbaar onze democratie is. Een gezonde democratie, waarin je het hartgrondig met elkaar oneens mag zijn, maar ook nader tot elkaar kan komen, is ook in onze eigen partij het uitgangspunt. Cruciaal daarbij zijn uiteraard de leden, de actieve vrijwilligers en de volksvertegenwoordigers. De Algemene Leden Vergadering (ALV) is een mooi moment om met elkaar van gedachten te wisselen. Aankomende ALV zal 9 november plaatsvinden, en je bent van harte uitgenodigd! 

Op deze ALV zullen GroenLinks-fractievoorzitter in de Zwolse gemeenteraad Anja Roelfs en onze wethouder Dorrit de Jong ons vertellen over het vluchtelingenbeleid in Zwolle: een veelbesproken thema dat ons na aan het hart gaat. Daarnaast zullen wij ook terugblik doen over onze eerste maanden in de huidige coalitie.

Tijdens de ALV zal ook aandacht gevraagd worden voor Vincent Wever, onze huidige voorzitter. Hij zwaait namelijk af. Op 28 september is Vincent Wever geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten, waar hij onder andere de portefeuille Cultuur onder zijn hoede heeft. Vanwege de tijd die het Statenlidmaatschap vraagt, stopt Vincent met ingang van de komende ALV als afdelingsvoorzitter. "Ik heb enorm veel zin in de komende maanden tot aan de volgende verkiezingen van Provinciale Staten in maart. Aan de andere kant vind ik het jammer om te moeten stoppen als voorzitter van zo'n leuke club. Voor een warme overdracht voor de nieuwe voorzitter, blijf ik in ieder geval nog tot aan de voorjaars-ALV beschikbaar als algemeen bestuurslid".

In aanloop naar de ALV zal een definitieve agenda inclusief de stukken toegestuurd worden. Je kunt je wel nu al aanmelden door te mailen naar bestuur@groenlinkszwolle.nl.