Algemene ledenvergadering

Belangrijkste punt op de agenda van deze ledenvergadering zal het verkiezingsprogramma zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.