Algemene Ledenvergadering GroenLinks Zwolle

Alle Zwolse GroenLinks-leden zijn van harte welkom op onze najaars-ALV.

Agenda

1. Opening en welkom
2. Mededelingen
3. Verslag van de vorige ALV GroenLinks Zwolle d.d. 15 mei 2019
4. Begroting GroenLinks Zwolle 2020
5. Bestuurswisselingen
6. Concept visie GroenLinks Zwolle
7. Doorlopende campagne, vanuit de campagnecommissie
8. In gesprek met fractie en wethouders
9. Rondvraag
10. Sluiting van de ALV

Locatie

De Bolder
Dobbe 29
8032JW Zwolle
Nederland