Op deze dag stellen de leden samen het verkiezingsprogramma vast en gaan we de laatste weken van de campagne in.

Meer informatie over het congres vind je de komende tijd op onze website.