Duurzaamheidszwerm

De duurzaamheidszwerm is terug! Iedereen die wil meedenken over groen leven, duurzaamheid en klimaat is van harte welkom. In deze sessie praten we over de volgende stappen op het gebied van duurzaamheid. Simpel gezegd: wat kunnen we nog meer doen?

De verkiezingen zijn nu anderhalf jaar geleden, en sindsdien zijn we op weg naar een klimaatproof, groen Zwolle. We maken deze avond de balans op tot dusver, en vragen: wat is jouw input voor een duurzamere stad? Wat kan de gemeenteraad voor elkaar krijgen, en wat kun je zelf doen?
 

Deze avond is voor alle geïnteresseerden in groen wonen, groen leven en groene politiek. Denk mee over hoe politiek en de burger Zwolle nog duurzamer kunnen maken! Meld je aan door een mail te sturen naar fractiemedewerker Judith van Dijk: j.vandijk@groenlinkszwolle.nl

Locatie: fractiekamer GroenLinks. Gebruik de ingang van het gemeentehuis aan de Sassenstraat.