We starten de avond met o.a. een blik op de financiën, het afscheid van twee bestuursleden, en het stemmen over drie nieuwe bestuursleden. Ook kijken we terug op de verkiezingen voor de Provinciale Staten. We zijn de grootste geworden in Zwolle!

In het tweede deel van de avond gaan we in groepjes met elkaar in gesprek. Aan verschillende thematafels praten we over politieke onderwerpen. Elk tafelgesprek wordt geleid door iemand van onze fractie of bestuur. Er gaan in ieder geval tafels zijn over linkse samenwerking, afvalscheiding en de energietransitie. De rest van de thema’s wordt die avond bekend gemaakt. We sluiten de avond gezellig af met een drankje.

Agenda

 • Introductie
 • Mededelingen
 • Notulen vorige ledenvergadering
 • Financieel jaarverslag 2022
 • Terugblik verkiezingen Provinciale Staten
 • Uittredend bestuurslid
  • Kitty de Groot
  • Vincent Wever
 • Aantredend bestuurslid
  • Rob van Elburg (algemeen lid)
  • Maud Bosma (algemeen lid)
  • Benita Siboniyo (secretaris)
 • Rondvraag

(pauze)

 • Tafelgesprekken over verschillende thema’s
 • Afsluiting

 

Aanmelden is verplicht. Mail daarvoor naar bestuur@groenlinkszwolle.nl

Geïnteresseerden en sympathisanten zijn ook welkom!

Aspirant-bestuursleden (vlnr): Maud Bosma, Rob van Elburg en Benita Siboniyo
Aspirant-bestuursleden (vlnr): Maud Bosma, Rob van Elburg en Benita Siboniyo