De agenda

1. Welkom, voorstelronde en mededelingen

2. Vaststellen notulen ALV 4 november 2020

3. Jaarrekening 2020 (kascommissie en Turi Holvast, penningmeester)

4. Zwolse campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 (campagneteam)

5. Programmacommissie

6. Kandidatencommissie

7. Campagnecommissie

8. Rondvraag, WVTTK, afsluiting 

De leden van GroenLinks Zwolle ontvangen de agenda en bijbehorende stukken via e-mail.