De agenda

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Korte terugblik op digitale besluitvorming verkiezingsplan 2020-2022
 4. Begroting 2021
 5. Instellen programmacommissie GroenLinks Zwolle
  a. Opdracht aan de programmacommissie
  b. Samenstelling programmacommissie
 6. Instellen kandidatencommissie GroenLinks Zwolle
  a. Opdracht aan de kandidatencommissie
  b. Samenstelling programmacommissie
 7. Campagne landelijke verkiezingen
 8. Afronding en sluiting

De leden van GroenLinks Zwolle ontvangen de agenda en bijbehorende stukken via e-mail.