Update 14-05-20: het definitieve verkiezingsplan vind je bij de downloads hiernaast. 

Door de corona-uitbraak gaat de voorjaars-ALV van GroenLinks Zwolle niet door. We vinden het belangrijk dat onze leden meepraten en de besluiten nemen. Daarom organiseren we in april en mei 2020 dat leden online kunnen meepraten en besluiten kunnen nemen. Dit geldt met name voor het Verkiezingsplan 2020-2022.

In het Verkiezingsplan 2020-2022 staat hoe we toewerken naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Zo staat in dit plan hoe we de programmacommissie en de kandidatencommissies gaan samenstellen en wat de basis voor hun opdrachten wordt.

Praat en denk mee. Deel je opmerkingen en aanvullingen op het Verkiezingsplan. Daarna nemen we als leden gezamenlijk besluiten.

 

De volgende stappen gaan we nemen:

7 april Delen van het Verkiezingsplan 2020-2022 met de leden

22 april Online meedenksessie over het Verkiezingsplan (sluit aan via https://meet.jit.si/GroenLinksZwolle)

28 april Uiterlijke inleverdatum opmerkingen en aanvullingen verkiezingsplan

30 april Delen definitieve stukken met leden en voorleggen bijbehorende te nemen besluiten

13 mei Uiterste inleverdatum aannemen en verwerpen van besluiten door leden

15 mei Bekendmaking door leden aangenomen en verworpen besluiten aan de leden