Fractieagenda

Agenda (steun)fractieoverleg van donderdag 4 juli 2019

Locatie: Fractiekamer, Stadhuis - ingang Sassenstraat

Aanvang vergadering: 20.00 uur

 

1. Opening - mededelingen, vaststellen agenda (5 min)

2. Actiepunten vorig overleg (5 min)

3. Fractiezaken (10 min):

  • Werkgroepen, zwermen
  • Afscheid burgemeester: filmpje 8 juli, 30 augustus en kado

4. Kalender (5 min)

  • Raadskalender en Fractiekalender (via google agenda)
  • Communicatie: persberichten, social media, website - afspraken fractieleden die zelf niet op sociale media zitten.

In het stadhuis

5. Terugblik raadsplein: info/debat 1 juli: jaarverslag, berap, MPV (10 min)

6. Raadsplein komende maandag: besluitvorming 8 juli (30 minuten)

7. Raadsplanning verdere toekomst: (10 min)

  • Eerste besluitvorming: 2 september

In de stad

8. Actualiteiten (15 min)

  • Rondje actualiteiten
  • Wat doen we volgende week? Fractieborrel?

9. Overige raadsbijeenkomsten (5 min)

  • presidum, agendacommissie, rekenkamercommissie, audit commissie, regio-rapporteurs, werkgeverscommissie

10. Sluiting (streeftijd 22:30 uur)