Fractieagenda

Agenda (steun)fractieoverleg van donderdag 13 december 2018

Locatie: Fractiekamer, Stadhuis - ingang Sassenstraat

Aanvang vergadering: 20.00 uur

 

1. Opening - mededelingen, vaststellen agenda (5 min)

2. Actiepunten vorig overleg (10 min)

In het stadhuis

3. Terugblik raadsplein: info/debat 10 december - Cultuurprofiel regio / Statenzaal / Uitgangspunten MPV (10 min)

4. Raadsplein besluitvorming 17 december (30 minuten)

5. Raadsplanning verdere toekomst (10 min)

In de stad

6. Actualiteiten (20 min)

  • Rondje actualiteiten

7. Kalender (10 min)

  • Raadskalender
  • Fractiekalender (via google)
  • Communicatie: persberichten, social media, website

8. Overige raadsbijeenkomsten (5 min)

  • presidum, agendacommissie, rekenkamercommissie, audit commissie, regio-rapporteurs, werkgeverscommissie

9. Fractiezaken (10 min):

  • Werkgroepen, zwermen
10. Sluiting (streeftijd 22:30 uur)