Fractieagenda

Agenda voor het (steun)fractieoverleg van donderdag 18 januari

Locatie: Fractiekamer, stadhuis, ingang Sassenstraat

Aanvang: 20.00 uur

1. Opening

2. Actiepunten vorig overleg

In de stad

3. Actualiteiten 

4. Kalender

 • Bijeenkomsten waar we aanwezig willen zijn
  - zie ook de kalender van de raad en onze eigen kalender op slack. 
 • Voorbereiding stemhulpavond 31/1 - stellingen aanleveren

In het stadhuis

5. Terugblik op het Raadsplein

6. Raadsplein besluitvorming 22/1

7. Overige raadsbijeenkomsten

 • Presidium, rekenkamer, agendacommissie, afstemmingscomité
 • Raadswerkgroep initiatief burgerbetrokkenheid

8. Raadsplanning verdere toekomst:

 • Regio Zwolle agenda
 • Openbaar Vervoer in Zwolle / Pilot mobiliteit Assendorp

9. Fractiezaken

 • Advertentie resultaten fractie 2017- inventarisatie onderwerpen
 • Groene Prijs 2018
 • Fractie op locatie 8/2 
 • Gast van de fractie, evt 13/2
 • Overdracht
 • Campagnezaken, oa boekenruilbeurs
 • Communicatie: persberichten, sociale media, websitenieuwsbrief

10. Sluiting (streeftijd 22:30 uur)