Fractieagenda

Agenda voor het (steun)fractieoverleg van donderdag 26 april 2018

Locatie: Fractiekamer, stadhuis, ingang Sassenstraat

LET OP afwijkende tijd: Aanvang: 20.30

1. Opening, mededelingen (formatie), vaststellen agenda

2. Actiepunten vorig overleg

In de stad

3. Actualiteiten

  • Rondje actualiteiten

4. Kalender

Fractiekalender

In het stadhuis

5. Terugblik raadsplein 23 april

6. Raadsplein info/ mening 14 mei

  • Agendering VVD: Acceptatie bij ouderen van homo's en Stad van Verbeelding (beeldende kunst, overgedragen 25 januari 2018)

7. Raadsplanning verdere toekomst

8. Overige raadsbijeenkomsten

  • NVT

9. Fractiezaken:

  • Communicatie: persberichten, social media, website

10. Sluiting (streeftijd 22:30 uur)