Fractieagenda

Agenda (steun)fractieoverleg van donderdag 14 maart 2019

Locatie: Fractiekamer, Stadhuis - ingang Sassenstraat

Aanvang vergadering: 20.00 uur

 

1. Opening - mededelingen, vaststellen agenda (5 min)

2. Fractiezaken (5 min):

 • Punten van en voor Judith
 • Werkgroepen, zwermen

3. Kalender (5 min)

 • Raadskalender
 • Fractiekalender (via google agenda)
 • Communicatie: persberichten, social media, website

PARALLEL START IN 0:15 GESPREK

OVER DEBAT SOCIAAL DOMEIN 18 MAART (eindtijd rond 21:30)

 

4. Actiepunten vorig overleg (10 min)

In het stadhuis

5. Terugblik raadsplein: besluitvorming 11 maart  (10 min)

6. Raadsplein komende maandag: info/debat 18 maart: Debat Collectivisering Sociaal Domein (30 minuten)

7. Raadsplanning verdere toekomst: (10 min)

 • debat Coffeshopbeleid 25 maart
 • besluitvorming 1 april
 • debat Plan van aanpak statushouders 8 april of later, kleine kans 25 maart
 • informatie Omgevingsdienst 8 april of later
 • debat Gevelfonds initiatief D66 8 april of later

In de stad

8. Actualiteiten (20 min)

 • Rondje actualiteiten

9. Overige raadsbijeenkomsten (5 min)

 • presidum, agendacommissie, rekenkamercommissie, audit commissie, regio-rapporteurs, werkgeverscommissie

10. Sluiting (streeftijd 22:30 uur)