Fractieagenda

Agenda voor het (steun)fractieoverleg van donderdag 12 juli 2018

Locatie: Bij Sylvana thuis

Aanvang: 19.30 uur met eenvoudige vega maaltijd, daarna overleg

1. Opening - inchecken, mededelingen, vaststellen agenda

2. Actiepunten vorig overleg

In de stad

3. Actualiteiten

 • Rondje actualiteiten

In het stadhuis

4. Terugblik raadspleinen 9 juli

5. Fractiezaken:

 • Vakantierooster (komkommertijd verdelen)
 • Bezoekrooster aan de fractie gestuurd een aangevulde versie, met ook de issuekalender)
 • Enquete vd griffie over het inwerkprogramma samen invullen
 • Functieomschrijving en juridische 'borging' voor de fractiemedewerker
 • Feedback geven
 • Moties iha, profilering
 • Aanbod griffie over mores van de Zwolse raad
 • Portefeuilleverdeling: is de balans juist?
 • Werkgroepen: stand van zaken, zoeken enthousiastelingen, doel, ....
 • Updaten website (gelukkig staan de wethouders er nu op, maar nog niet met een eigen tekst)
 • Bijdrage fractieleden aan campagnefonds
 • Doorlopend actiepunt: De week van
 • Doorlopend actiepunt: Nieuwe bestuursleden

6. Sluiting (streeftijd 22:30 uur)