Fractieagenda

Agenda (steun)fractieoverleg van donderdag 18 oktober 2018

Locatie: Fractiekamer, stadhuis, ingang Sassenstraat

Aanvang: 20.00 uur

 

1. Opening - inchecken, mededelingen, vaststellen agenda

 • Voorstel voor nieuwe manier van vergaderen (vorige week al naar raadsleden, burgerleden gemaild)

2. Actiepunten vorig overleg

In de stad

3. Actualiteiten

 • Rondje actualiteiten

4. Kalender

 • Raadskalender
 • Fractiekalender (via google)
 • Communicatie: persberichten, social media, website

In het stadhuis

5. Terugblik raadspleinen: informatie- en debatronde 15 oktober

6. Raadsplein nvt

7. Raadsplanning verdere toekomst

 • Voorbereiding begroting
 • 29 oktober besluitvorming
 • 5 november debat Energieprogramma en informatieronde hoogbegaafdheid (op locatie)

8. Overige raadsbijeenkomsten

 • presidum, agendacommissie, rekenkamercommissie, audit commissie, regio-rapporteurs, werkgeverscommissie

9. Fractiezaken:

 • Functioneringscommissie fractie
 • Stand van zaken fractiemedewerker
 • Werkgroepen, zwermen
 • 1 november bezoek burgemeester (21-22 uur)
 • Volgende gast van de fractie is 26 november
10. Sluiting (streeftijd 22:30 uur)