Patrick Rijke
Gerlinde Schrijver, Zwolle

Patrick Rijke

Fractievoorzitter

GroenLinks is de enige partij die consequent verder kijkt dan het hier en nu en kiest voor het belang van de hele aarde en van álle mensen.

„GroenLinks is de enige partij die consequent verder kijkt dan het hier en nu en kiest voor het belang van de hele aarde en van álle mensen. Als raadslid gaat het me niet zozeer om mooie cijfers in de economische rubrieken. Het gaat om het geluk en het welzijn van mensen hier, elders en in de toekomst.”

„Het betrekken van de Zwollenaren bij het gemeentelijke beleid - dat wil ik op allerlei gebieden. Ik wil dat mensen zelf kunnen kiezen hoe zij het budget voor hun eigen buurt besteden. Een bijzondere groep in dit verband is de jeugd. Die wordt nu hooguit wat gevraagd als het over typische jongerendingen gaat: uitgaan, een veilige schoolomgeving, alcoholgebruik. Maar zij wonen en leven toch ook gewoon in onze stad? Dus kunnen zij net zo goed meepraten over de inrichting van hun woonbuurt en het beheer van de openbare ruimte, over sport en cultuur, over werkloosheid en uitkeringen, over waterveiligheid en schone energie: het gaat tenslotte ook om hún omgeving en zeker ook om hún toekomst!”

„Ik wil de denkbeelden van GroenLinks Zwolle niet alleen voor het voetlicht brengen, maar ook omzetten in concrete veranderingen in de stad.” Zwollenaren kunnen erop rekenen dat Patrick, samen met de rest van de fractieleden, haalbare en alternatieve ideeën indient in de gemeenteraad: „We willen mensen huisvesten in leegstaande panden en we willen stadslandbouw op terreinen waar voorlopig toch niet wordt gebouwd. Dat is goed voor de mensen in de stad die geen woning hebben. En het is goed dat mensen eerlijk voedsel eten dat in hun directe leefomgeving is verbouwd.”

Patrick woont in Assendorp (Stationsbuurt)
Volg Patrick op twitter @patrickrijke of lees zijn weblog Patrick Politiek