GroenLinks ziet uit naar mooie en passende nieuwe invulling van de ‘oude’ Statenzaal

Vanavond heeft de gemeenteraad van Zwolle de kaders bepaald waarop initiatieven een plan kunnen indienen voor de nieuwe invulling van de ‘oude Statenzaal’. GroenLinks is blij dat kunst en cultuur als waarderingscriterium wordt toegevoegd bij het openstellen van de aanbesteding, zoals de wethouder toezegde tijdens het debat van 10 december. “Deze aanscherping was voor de fractie van GroenLinks van groot belang. Wanneer een mooi cultureel plan er als beste eruit komt, maar nog een financieel steuntje in de rug nodig heeft, dan komt de wethouder met een voorstel terug naar de raad. Daarmee is het nu de hoogste tijd om de wedstrijd open te stellen en initiatieven uit te nodigen om hun prachtige nieuwe plannen in te dienen.”, aldus raadslid Patrick Pelman.

GroenLinks vindt het belangrijk dat bijzondere gebouwen in Zwolle zoals de Statenzaal een passende bestemming krijgen. Het is van groot belang dat de gemeente de regie kan houden, doordat het rijksmonumentale gebouw in eigendom blijft. De vorm waarvoor is gekozen om van onderop initiatieven te laten inschrijven voor een nieuwe invulling van een gemeentelijk gebouw is nieuw. Het sluit goed aan bij de ambities van GroenLinks om de stad beter te betrekken bij de inrichting van de stad en niet alles zelf vanuit het gemeentehuis te bedenken.

“Wat GroenLinks betreft wordt dat een bestemming, waarin we democratie, kunst en cultuur samen laten vloeien tot een prachtige samenwerking, waar veel mensen met veel plezier gebruik van gaan maken. Onze fractie kijkt met veel plezier uit naar de plannen voor een nieuwe invulling van dit cultureel erfgoed”, aldus Pelman.