Nieuws over Sylvana Rikkert

GroenLinks, ChristenUnie, Swollwacht en VVD presenteren coalitieakkoord 2018-2022

fractievoorzitter Sylvana Rikkert ondertekent het akkoord

Vol trots op het behaalde resultaat heeft fractievoorzitter Sylvana Rikkert samen met de fractievoorzitters van ChristenUnie, Swollwacht en VVD het coalitieakkoord 2018-2022 ondertekend. Het nieuwe college zet vol in op duurzaamheid en de energietransitie. Daarnaast ligt de focus de komende jaren op de transitie in de zorg en welzijn (sociaal domein) en de digitalisering.

Lees verder