Nieuws over Sylvana Rikkert

Brief van Sylvana: de raad in tijden van Corona

Beste mensen,

Het zijn rare, spannende en zorgelijke tijden. Onze stad is in de greep van het Coronavirus en dat merken we allemaal. De afgelopen weken zijn de maatregelen steeds ernstiger geworden, en de zorgen en angsten ook. Iedereen zit thuis, maar is met zijn hoofd bij (kwetsbare) geliefden elders. Wij willen jullie allemaal ontzettend veel sterkte wensen de komende tijd.

Lees verder

GroenLinks en ChristenUnie roepen op om biomassa aan banden te leggen

Snoeihout bij de Wijthmenerplas

Vooruitlopend op resultaten van onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de echte duurzaamheid van biomassa, willen GroenLinks en de ChristenUnie dat het college zich alvast uitspreekt om de aanbevelingen ten aanzien van biomassa die PBL gaat doen, over te nemen. De Zwolse raadsfracties hebben hiertoe een motie ingediend over biomassacentrales.

 

Lees verder

Biomassa hooguit tussenstap richting duurzame energie

Er komt een nieuwe biomassacentrale in Zwolle. De aanvraag voldeed aan alle landelijke eisen, waardoor de gemeente de vergunning wettelijk niet kon weigeren. Wij zijn kritisch op biomassa als energievorm. Maar gaat het om duurzame biomassa én zijn er geen betere schone bronnen mogelijk? Dan steunen wij het als noodzakelijke tussenstap in de energietransitie. 

Lees verder