Nieuws

vragen over kievitsbloemen

Op koninginnedag is er in de Zwolse stadsgracht een op zichzelf leuk evenement gehouden, en zogenaamde Duckrace. Helaas is de plek ervoor erg ongelukkig gekozen. Precies bij het startpunt van onze jaarlijkse Kievitsbloemenexcursie, het kerkbrugje. Op deze plek bloeit in het voorjaar, nagenoeg in het centrum van Zwolle, de zeer zeldzame kievitsbloem. Het is daarom niet wenselijk dat dit gebied door grote groepen mensen betreden wordt. Reden voor de fractie van GroenLinks-de Groenen om artikel 45 vragen te stellen aan het college van B&W.

Lees verder

Verwerk zienswijzen van burgers in het structuurplan

De fractie van GroenLinks-De Groenen zet zich in om de inbreng van de burgers in de besluitvorming rond het structuurplan zichtbaar te maken. We hebben daartoe een concreet voorstel geformuleerd: het IJsselvizier, Stadsbroek en de Dijklanden aan te duiden als 'aanvullende of reserve woningbouwlocatie'. Hetzelfde kan gelden voor ongeveer de helft van wat nu Vechtpoort wordt genoemd, zodat ruimte ontstaat om eerst een beperkt aantal woningen aan Berkum toe te voegen.

Lees verder

Guerrilla Gardeners actief in Zwolle

Voorbijgangers wreven zich zondagochtend twee keer de ogen uit toen ze de hoek van de Deventerstraatweg en de Verenigingstraat passeerden. Assendorp mocht best een (groener) kleurtje krijgen, vindt GroenLinks/DeGroenen. De komende veranderingen in het gebied langs het de Spoorzone bieden daar kansen voor.

Lees verder

Kievitsbloemexcursie 2008

Elk jaar organiseert GroenLinks Zwolle medio april een fietsexcursie om de Kievitsbloemen langs de Nieuwe Wetering onder de aandacht te brengen.

Lees verder

vervolg op hoge zaalhuur Odeon

De vragen van GroenLinks/De Groenen over de hoge zaalhuur maakte veel reacties los uit het veld, waaruit vooral veel bevestiging sprak voor onze zorgen over de hoge huurprijzen. Inmiddels zijn de vragen beantwoord, maar deze reactie vindt de fractie helaas niet bevredigend. Vandaar dat er vervolgvragen zijn gesteld, nu ook namens Eefke Meijerink van de PvdA.

Lees verder

Beperk C02 uitstoot heaters bij horeca

Het rookverbod in de horeca kan het gebruik van heaters fors laten toenemen, om rokers in de buitenlucht te verwarmen.
Een aangenomen motie, op initiatief van GroenLinks/De Groenen, vraagt het college om in gesprek met de horeca het gebruik van deze energieverslindende, CO2 uitstotende apparatuur te beperken.

Lees verder