Nieuws

Transvet-vrije frituur

GroenLinks/DeGroenen roept de horeca in Zwolle op om geen transvetten te gebruiken. Transvetten zijn super ongezond voor mensen: de kans op het krijgen van hartinfarcten vergroot er enorm door. Helaas zijn er nog steeds te veel horeca-bedrijven die ongezonde frituurolie gebruiken, dat wil zeggen frituurolie met transvetten. Ook in Zwolle.

Lees verder

Witte fietsenplan: uit de auto- op de fiets

GroenLinks/De Groenen pleit voor een gerichte inzet van ‘witte fietsen’ in Zwolle. Dit draagt bij aan meer schone lucht in de stad. Het helpt mee om het dichtslibben van wegen en parkeerdruk door het vele dagelijkse verkeer van buiten Zwolle te verminderen, en is goedkoper dan nieuw asfalt. En het versterkt het imago van fietsstad, dat Zwolle graag uitdraagt.

Lees verder

Stadsdichter over schapen in de stad

Zwaailichten, flitslampen, geronk en getoeter
en dan weidt daar een kudde: trouw de hoeder.

Zo begint het gedicht Schapen in de stad van stadsdichter Lenze L. Bouwers naar aanleiding van het artikel in De Stentor van 15 augustus waarin een schaapskudde (of zelfs meerdere kuddes) voor de Stad Zwolle als mogelijkheid onder ogen werd gezien.
Lees het hele gedicht op www.stadsdichterzwolle.nl of op deze site.

Lees verder

Pak leegstand aan

De gemeente Zwolle heeft momenteel geen proactief beleid rond leegstand van particuliere zakelijke gebouwen, en houdt de leegstand van deze panden ook niet bij.
Zwolle moet beleid maken om leegstaande particuliere zakelijke panden een optimale herbestemming te geven, en langdurige leegstand te voorkomen. Zwolle kan hergebruik stimuleren ten behoeve van (creatieve) bedrijvigheid, accommodaties, volkshuisvesting en dergelijke. Daarmee kan de ruimte in de stad efficienter benut worden. Dit draagt bij het aan de leefbaarheid in de stad en aan aan het sparen van het buitengebied.

Lees verder

oproep tot tegendemonstratie

Weet wat u moet doen als de NVU demonstreert: Haal uw kinderen naar binnen, sluit ramen, deuren en gordijnen.
GroenLinks/De Groenen betreurt het dat de NVU van plan is om aanstaande zaterdag 30 augustus een demonstratie in Zwolle te organiseren. Deze demonstratie zou tegen het verdrag van Lissabon gericht zijn, maar is in werkelijkheid een bedekte manier om het extreem rechtse gedachtegoed van de partij uit te dragen. Wij willen op een vreedzame manier laten blijken dat Zwollenaren niets te maken willen hebben met het verderfelijke gedachtegoed van de NVU.

Lees verder

Open brief aan BenW: laat schapen de bermen begrazen

Er zijn veel gemeentes in Nederland die hun bermen en ander groen laten begrazen door schapen. Door schapen is het groenbeheer in de stad optimaal ecologisch en bijzonder milieuvriendelijk. Kleine dieren in het groen worden gespaard en de natuurlijke verspreiding van planten verbetert. Volgens onze fractie is Zwolle zo langzamerhand ook toe aan het inzetten van schapen bij het kort houden van het groen. Wij doen B&W de suggestie om het groenbeheer door schaapskuddes de komende tijd serieus te onderzoeken. Naar onze mening zal de stad hier groener en leuker van worden.

Lees verder