Nieuws

Komt het Honours College van Windesheim naar Zwolle?

Begin april werd bekend dat het Honours College van de hogeschool Windesheim met een jaar uitgesteld wordt. Vlak daarvoor was in een interview met dhr. Dijkstra al te lezen dat het geen storm liep met de aanmeldingen. Na het debacle van de universitaire studies in de stad is dit extra tragisch voor Windesheim. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat er volgend jaar wel studenten zullen komen. De fractie van GroenLinks/DeGroenen vraagt zich af welke risico’s de gemeente Zwolle met dit dreigende fiasco loopt.

Lees verder

Nieuwe taakverdeling in fractie

De gemeenteraadsfractie GroenLinks/De Groenen heeft een nieuwe fractievoorzitter en vice-fractievoorzitter benoemd. Raadslid Theo Profijt wordt met ingang van 17 maart fractievoorzitter van GroenLinks/De Groenen. Hij volgt Michiel van Harten op. Rana Berends wordt per dezelfde datum vice-fractievoorzitter.

Lees verder

Manifestatie "Nederland bekent kleur"

Het is tijd om kleur te bekennen - tegen racisme, vóór solidariteit. We kunnen niet langer stil blijven. In Nederland heerst een klimaat van angst en haat, een verdeelde samenleving van "wij" tegenover "zij", en een toename van racisme en islamofobie. Het is tijd om kleur te bekennen, nu het debat gedomineerd wordt door dagelijkse tirades tegen hele bevolkingsgroepen. Zie www.nederlandbekentkleur.nl

Zaterdag 22 maart, 13.00 - 14.30 uur op de Dam in Amsterdam.

Lees verder

het glazen plafond

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart, vraagt de fractie GroenLinks/DeGroenen aandacht voor het glazen plafond. Ondanks dat de vrouwenemancipatie hier in Nederland volgens sommigen wel zo'n beetje voltooid is, is het aantal vrouwen in topfuncties bedroevend laag. Nederland blijft hierin achter bij de meeste andere landen in Europa. De fractie heeft BenW in dit verband een aantal vragen gesteld.

Lees verder

Zwolle vlagt niet voor Tibet

Burgemeester Meijer gaf gisteren aan dat Zwolle niet van plan is de Tibetaanse vlag uit te hangen. Hij wil hiermee precedentwerking voorkomen. Verder verwees hij naar het vlaggenprotocol van de gemeente Zwolle. Hierin staat de vredesvlag wel opgenomen, die ieder jaar op 21 september wordt uitgehangen, de dag van de vrede. De fractie van GroenLinks-De Groenen betreurt dit antwoord en roept burgers op om maandag 10 maart wel te vlaggen voor Tibet. Op www.tibet.nu kunnen geinteresseerden zich hiervoor aanmelden. Doe dit voor 5 maart, dan kan de vlag nog tijdig toegestuurd worden!

Lees verder

Zwolle solidair met Tibet?

In de korte raadsvergadering van maandag 3 maart zal GroenLinks/De Groenen de vlaggenactie voor Tibet op 10 maart onder de aandacht brengen. De fractie hoopt dat ook Zwolle bij de ruim 1800 steden in Europa gaat horen door de vlag op 10 maart uit te hangen bij het stadhuis en zich op die manier solidair toont met het Tibetaanse volk en hun geweldloze strijd voor mensenrechten en democratische vrijheid in Tibet.

Lees verder