Nieuws

Visie op 'Wijkwerk'

Fractievoorzitter Theo Profijt heeft vrijdag 13 juni de notitie Wijkwerk gepresenteerd. In de brochure geeft de fractie haar visie op wijkgericht werken. Eén van de kernvoorstellen is om de wijken geld uit bestaande budgetten te geven om zelf knelpunten in de eigen wijk weg te werken. Tijdens zijn betoog over de perspectiefnota overhandigde Profijt het eerste exemplaar van Wijkwerk aan Wethouder Piek, portefeuillehouder wijkgericht werken.

Lees verder

GroenLinks/De Groenen organiseert cursus gemeentepolitiek

De afdelingen van GroenLinks en De Groenen in Zwolle organiseren een cursus gemeentepolitiek. In drie avonden worden alle aspecten van de gemeentepolitiek belicht. Hoe gaat het werk in een fractie? Wat is een motie? Hoe stel je raadsvragen op? Wat doet een wethouder eigenlijk? Wat is de verhouding tussen een gemeenteraadsfractie en een afdelingsbestuur?

Lees verder

vragen over kievitsbloemen

Op koninginnedag is er in de Zwolse stadsgracht een op zichzelf leuk evenement gehouden, en zogenaamde Duckrace. Helaas is de plek ervoor erg ongelukkig gekozen. Precies bij het startpunt van onze jaarlijkse Kievitsbloemenexcursie, het kerkbrugje. Op deze plek bloeit in het voorjaar, nagenoeg in het centrum van Zwolle, de zeer zeldzame kievitsbloem. Het is daarom niet wenselijk dat dit gebied door grote groepen mensen betreden wordt. Reden voor de fractie van GroenLinks-de Groenen om artikel 45 vragen te stellen aan het college van B&W.

Lees verder

Verwerk zienswijzen van burgers in het structuurplan

De fractie van GroenLinks-De Groenen zet zich in om de inbreng van de burgers in de besluitvorming rond het structuurplan zichtbaar te maken. We hebben daartoe een concreet voorstel geformuleerd: het IJsselvizier, Stadsbroek en de Dijklanden aan te duiden als 'aanvullende of reserve woningbouwlocatie'. Hetzelfde kan gelden voor ongeveer de helft van wat nu Vechtpoort wordt genoemd, zodat ruimte ontstaat om eerst een beperkt aantal woningen aan Berkum toe te voegen.

Lees verder

Guerrilla Gardeners actief in Zwolle

Voorbijgangers wreven zich zondagochtend twee keer de ogen uit toen ze de hoek van de Deventerstraatweg en de Verenigingstraat passeerden. Assendorp mocht best een (groener) kleurtje krijgen, vindt GroenLinks/DeGroenen. De komende veranderingen in het gebied langs het de Spoorzone bieden daar kansen voor.

Lees verder

Kievitsbloemexcursie 2008

Elk jaar organiseert GroenLinks Zwolle medio april een fietsexcursie om de Kievitsbloemen langs de Nieuwe Wetering onder de aandacht te brengen.

Lees verder