Nieuws

Beperk C02 uitstoot heaters bij horeca

Het rookverbod in de horeca kan het gebruik van heaters fors laten toenemen, om rokers in de buitenlucht te verwarmen.
Een aangenomen motie, op initiatief van GroenLinks/De Groenen, vraagt het college om in gesprek met de horeca het gebruik van deze energieverslindende, CO2 uitstotende apparatuur te beperken.

Lees verder

Vasthouden aan hoogtegrenzen rond binnenstad

De fractie van GroenLinks-De Groenen heeft tijdens de bespreking van het bouwplan voor de Burgemeester Roelenweg te kennen gegeven geen voorstander te zijn van een afwijking van de maximale hoogte die de gemeenteraad eerder heeft vastgelegd: 30 meter. Als er al afgeweken zou moeten worden van het gestelde maximum, dan kan dat pas na een grondige afweging in samenhang met de overige bouwwerken rond het 'Waterplein': de vier markante hoekpunten Maagjesbolwerk, Kraenbolwerk, de toren aan het Willemsplein en aan de Pannekoekendijk/Roelenweg.

Lees verder

College moet in gesprek met krakers Katwolderweg

De fractie van GroenLinks/De Groenen roept in een open brief het College van B&W op om in gesprek te gaan met 'Het Collectief Broer CO9' dat aan de Katwolderweg ateliers voor kunstenaars en oefenruimte voor diverse bandjes en een theatergroep biedt. Ook is er een laagdrempelig muziekpodium ingericht waar muzikanten kunnen optreden. In haar open brief haalt raadslid Rana Berends de woorden van de burgemeester uit zijn nieuwjaarstoespraak aan: Jonge, creatieve mensen, die Zwolle de moeite waard blijven vinden, we moeten ze koesteren! Ze voegen kleur toe, ze kruiden de smaak van onze samenleving. Ze zorgen zo af en toe voor een rafelrandje. Dank zij hen leven we niet uitsluitend in een keurig aangeharkte wereld. Het is me een lief ding waard om Zwolle voor hen aantrekkelijk te maken om te blijven…

Lees de tekst van de open brief als reactie op een bericht op weblogzwolle van het krakerscollectief.

Lees verder

sociale beginspraak

Groenlinks/DeGroenen pleit voor sociale beginspraak bij de komst van bijzondere doelgroepen in de buurt. De fractie wil dat in de gemeenteraad besproken wordt hoe zo goed mogelijk om te gaan met eventuele weerstand als een bijzondere doelgroep tot de nieuwe buren gaat behoren.

Lees verder

Komt het Honours College van Windesheim naar Zwolle?

Begin april werd bekend dat het Honours College van de hogeschool Windesheim met een jaar uitgesteld wordt. Vlak daarvoor was in een interview met dhr. Dijkstra al te lezen dat het geen storm liep met de aanmeldingen. Na het debacle van de universitaire studies in de stad is dit extra tragisch voor Windesheim. Het is namelijk helemaal niet gezegd dat er volgend jaar wel studenten zullen komen. De fractie van GroenLinks/DeGroenen vraagt zich af welke risico’s de gemeente Zwolle met dit dreigende fiasco loopt.

Lees verder

Nieuwe taakverdeling in fractie

De gemeenteraadsfractie GroenLinks/De Groenen heeft een nieuwe fractievoorzitter en vice-fractievoorzitter benoemd. Raadslid Theo Profijt wordt met ingang van 17 maart fractievoorzitter van GroenLinks/De Groenen. Hij volgt Michiel van Harten op. Rana Berends wordt per dezelfde datum vice-fractievoorzitter.

Lees verder