Nog feestelijker zonder ballonnen

Bij feestelijkheden in Zwolle, zoals onlangs bij de ingebruikname van de stadsentree Burgemeester Roelenweg, worden regelmatig ballonnen opgelaten. Voor de natuur en het milieu is dit minder feestelijk: vogels en allerlei andere dieren in zee en op land raken er van verstopt, en verhongeren dan of stikken in de resten, die bovendien erg lang het milieu blijven verstoren. Via schriftelijke vragen verzoekt GroenLinks het college dit gebruik te vervangen door feestelijke natuurvriendelijke alternatieven.

Aan college van B&W

Zwolle, 6 juli 2014

Betreft : Nog feestelijker zonder ballonnen  (vragen art 45 reglement van orde)

Geacht college,

Bij feestelijkheden in Zwolle, zoals onlangs bij de ingebruikname van de stadsentree Burgemeester Roelenweg,  worden regelmatig ballonnen opgelaten. Voor de natuur en het milieu is dit minder feestelijk: vogels en allerlei andere dieren in zee en op land raken er van verstopt, en verhongeren dan of stikken in de resten, die bovendien erg lang het milieu blijven verstoren. Dit geldt helaas ook voor 'afbreekbare ballonnen'.   Het helium dat gebruikt wordt voor de ballonnen is bovendien aan het opraken.

Om deze redenen worden diverse gemeenten terughoudender met het oplaten van deze ballonnen, en gaan over tot feestelijke alternatieven, zoals mooie lichtjes  en andere versiering, of iets fleurigs planten of zaaien.

 In een recent antwoord op Kamervragen geeft ook het kabinet aan de zorgen te delen: gemeenten worden aangemoedigd het gebruik van deze ballonnen te verminderen via mogelijkheden binnen het evenementenbeleid/ via de vergunningen daarbij.

Vragen

-Deelt u de zorgen over de schadelijke gevolgen van het ballonnen oplaten voor dieren  en het milieu?

-Bent u bereid in plaats van het  eigen gebruik voortaan feestelijke natuurvriendelijke alternatieven toe te passen?

 -Bent u bereid via het evenementen- / vergunningenbeleid de vervuiling door ballonnen terug te dringen?