Omgevingsvisie Zwolle: na 'groene toezegging' meer in balans

  • Geef de natuur ook een stem. Via een natuurwaardenkaart kun je gericht werken aan natuurbehoud en -versterking.
  • Betrek niet alleen de 'incrowd', maar ga veel breder in gesprek met de inwoners van Zwolle. Bijvoorbeeld via gesprekken bij supermarkten. 
  • Groei is deels beinvloedbaar, moet geen doel op zich zijn. Duurzaam groeien, met behoud groene leefomgeving.

Drie hoofdlijnen in de GroenLinks inbreng in  het debat over de Zwolse Omgevingsvisie, deel 1, op 16 oktober 2017.  Het debat leverde een mooie uitkomst op. Na een toezegging lag er in heel korte tijd al de eerste aanzet voor de natuurwaardenkaart. Deze wordt binnenkort verder uitgewerkt. Daarmee krijgt de natuur dus alsnog meer een stem in de toekomst van Zwolle.. 

De Omgevingsvisie voor Zwolle geeft richting aan hoe de stad zich kan ontwikkelen tussen nu en 2030. Dan gaat het niet alleen om de groei en leefbaarheid (waar bouw je bijvoorbeeld woningen en voor wie), maar ook om duurzaamheid, recreatie, onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.  Onderwerpen die iedereen in Zwolle raakt; jong en oud, rijk of minder rijk, nu en in de toekomst. Om die reden pleitte GroenLinks er in het debat op 16 oktober voor om, meer dan tot nu toe is gebeurd , de inwoners van Zwolle te betrekken, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan in buurtwinkelcentra. Uit de beantwoording bleek dat het college met dit soort ideeen aan de slag gaat. Verder vindt GroenLinks dat groei van de stad teveel als een gegeven en doel wordt gezien, terwijl deze beinvloedbaar is. Groei dient duurzaam te zijn. Gebieden als Stadsbroek en Dijklanden moeten op de lange termijn groen blijven.Voor de komende 10 jaar is dit zeker, antwoordde de wethouder. 

GroenLinks vroeg met nadruk aandacht voor natuurbehoud en -versterking, dit werd toegezegd. Het college ging  gelijk aan de slag om de gevraagde natuurwaardenkaart te maken, zodat natuurbehoud en - versterking een duidelijke rol krijgen binnen de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie. De eerste aanzet was in een week gereed, een complete kaart wordt binnenkort afgerond. 

Deze mooie ontwikkeling maakte dat GroenLinks op 30 oktober kon instemmen met de Omgevingsvisie.