Medewerkers Stedelijk Museum teveel op afstand gehouden bij fusie met HCO

In de Nacht van 16 op 17 oktober 2017 brak er brand uit in het Stedelijk Museum Zwolle (SMZ), met veel (rook) schade. GroenLinks wenst alle betrokkenen heel veel sterkte. 

Op 16 oktober debatteerde de raad over de stand van zaken rond de fusie van het Stedelijk Museum met het HCO-onder de naam Allemaal Zwolle. Deze fusie heeft ingrijpende consequenties voor de medewerkers van het SMZ, die volgens de plannen bijna allemaal zullen worden ontslagen. GroenLinks vindt dat er beter met hen gecommuniceerd moet worden, dat hun kennis beter benut moet worden in het fusieproces. 

Alle kennis en ervaring moet meer worden gebundeld om van Allemaal Zwolle een succes te maken. 

Voorgeschiedenis:

In februari 2017 pleitte GroenLinks er voor om het Verhaal van Zwolle breed te vertellen, met als voorbeeld het Wolfsmeisje van Kranenburg, en om de medewerkers van het museum goed te betrekken bij de fusie met het HCO. 

Lees de inbreng van GroenLinks in februari 2017  hier terug

Standpunt oktober 2017:

De uitwerking werd op 16 oktober besproken in de gemeenteraad. De  inbreng van GroenLInks lees je hieronder.