Onvoldoende steun voor gentechvrij Zwolle

Gentechnologie, het sleutelen aan DNA van landbouwgewassen, is te riskant voor de inwoners en de natuur van Zwolle. Dat vindt de fractie van GroenLinks Zwolle. Een motie om Zwolle ‘gentechvrij' te maken, heeft het echter niet gehaald in de Zwolse gemeenteraad.

De fractie van GroenLinks diende de motie in om te voorkomen dat bedrijven die zich hiermee bezig houden, zich kunnen vestigen binnen de gemeentegrenzen. De reden om de motie af te wijzen was onder andere dat diverse fracties het ‘thema te ingewikkeld’ vonden.Michiel van Harten is teleurgesteld dat de motie het niet heeft gehaald. “Maar vooral ook ben ik teleurgesteld dat het niet is gekomen tot een inhoudelijke discussie. Ik wil graag horen van de gehele gemeenteraad en het College hoe zij staan tegenover gentechnologie. Gentechnologie houdt in dat je in een laboratorium kunstmatig eigenschappen gaat veranderen van gewassen. In de praktijk blijkt dat minder goed te sturen zijn dan de theorie vertelt.”Het gentechvrij maken van Zwolle zou boeren, andere inwoners van Zwolle  én de natuur  tegen verontreinigende effecten beschermen. Om die reden hebben andere gemeenten, zoals Nijmegen, de gehele provincie Friesland en zo’n 450 regio’s elders in Europa zichzelf uitgeroepen tot gentechvrij.Hoewel de motie van GroenLinks Zwolle het niet heeft gehaald, blijft de fractie aandacht besteden aan het thema. Zodra een ‘gentech’bedrijf zich in Zwolle – of omliggende gemeenten – wil vestigen, of plannen heeft voor deze teelt, zal de fractie actie ondernemen. De fractie ontvangt daar graag signalen over. Kijk voor meer informatie over gentechnologie op bijvoorbeeld http://gentechvrijvoedsel.nl/