β€œ Samen kunnen we meer dan alleen, dus ook ik draag graag mijn steentje bij. ”

β€œAls bestuurslid van GroenLinks Zwolle wil ik er aan bijdragen dat elke inwoner van Zwolle kan aangeven wat voor hem of haar belangrijk is. Dat gaat om werk, zorg en inkomen, maar ook om hoe je wilt dat je leefomgeving eruit ziet. Door samen op te trekken kunnen we veel bereiken en Zwolle een prettige woonplek voor iedereen maken.”