“ Verandering komt niet vanzelf, het begint bij jezelf. ”

"Ik richt me op de nieuwe omgevingsvisie. Het is belangrijk dat wij als fractie een goede visie hebben op hoe Zwolle er in de toekomst uit moet zien. Hierbij zijn onze speerpunten natuurlijk gezondheid, natuur en milieu.

Met mijn achtergrond in ICT is informatiebeveiliging en privacy natuurlijk een belangrijk aandachtspunt voor mij. De digitaliseringstransitie bij de gemeente mag niet ten koste gaan van de privacy van inwoners van Zwolle."

 

Lennart is contactpersoon voor:

  • Kamperpoort
  • Over de Vecht
  • Hessenpoort
  • Intergemeentelijke samenwerking en Regio+
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Omgevingswet
  • Klimaat & klimaatadaptatie
  • Water
  • Digitalisering
  • Katwolderplein