In 2040 energieneutraal

2040 energieneutraal

GroenLinks Zwolle zet de komende jaren vol in op de omslag naar schone energie. Een van de grootste uitdagingen van de mensheid is het stoppen van de opwarming van de aarde. Ook in Zwolle zal een stijging van de zeespiegel grote gevolgen hebben. GroenLinks heeft de ambitie om Zwolle niet pas in 2050, maar al in 2040 energieneutraal te maken. We hebben niet de luxe om rustig af te wachten.

GroenLinks wil haast maken met de omschakeling naar een duurzame samenleving, want ook in Zwolle gaat de omslag naar hernieuwbare energie niet snel genoeg. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. GroenLinks Zwolle wil naast de ecologische ook de sociale en economische duurzaamheid van de gemeente bevorderen vanuit het circulair denken.

Het doel

GroenLinks heeft een groot vertrouwen in de ‘krachten van onderop’. We geloven in mensen die zelf het initiatief nemen en we willen hen ruimte geven. Daarbij hoort wel een gemeente die actief aangeeft wat er voor de hele stad minimaal nodig is om energieneutraal te worden. Ons doel is: Zwolle in 2040 energieneutraal. Van de totale energiebehoefte voor elektriciteit en warmte wordt minimaal 50 procent op eigen grondgebied opgewekt.

De aanpak

De gemeente gaat met bewoners in gesprek en maakt een plan; een lokale klimaatwet. Elk jaar wordt dit plan besproken en zo nodig bijgesteld. Elk jaar zijn er duidelijke doelen voor de energietransitie.

We plaatsen windmolens waar dat kan. Het plaatsen van zonnepanelen wordt gestimuleerd en we nemen dit ook mee in nieuwbouwprojecten. Nieuwe huizen hebben geen gasaansluiting nodig. Biomassa is een tijdelijk bruikbare techniek op weg naar echt groene energie.

Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. We brengen in kaart waar energieverlies het grootst is en zetten vervolgens alles op alles om dit verlies te minimaliseren.

Armoede

Zo’n 10% van de Nederlanders heeft moeite met het betalen van de energierekening. We willen deze zogenaamde ‘energiearmoede’ ook onder Zwollenaren aanpakken. We maken een Zwolse aanpak voor de energiearmoede waarbij we inzetten op een combinatie van methoden zoals woningisolatie en praktische hulp.

Grootverbruikers

Om echt grote slagen te slaan sluit het gemeentebestuur een pact met grootverbruikers van energie, zoals Scania, Isala Klinieken en woningcorporaties. In dit pact tonen de grootverbruikers welke acties zij in welk jaar inzetten en welk aandeel dit heeft in de energietransitie.

Het gemeentebestuur geeft zelf het goede voorbeeld. De plannen om als gemeente energie zelf op te wekken krijgen een impuls. Uiterlijk in 2030 wekt Zwolle alle stroom die het gemeentebestuur gebruikt, zelf op.

betoog voor een nieuwe aanpak

"Geen klimaatverandering, maar systeemverandering." Lees hier Sylvana Rikkerts betoog over de energietransitie.

Lees verder