We zetten in op voldoende woningen voor de kleinste beurs.

  1. Betaalbare huisvesting (tot 409,-), ook voor niet studerende jongeren.
  2. Ruimte voor Tiny Houses (uiteraard zoveel mogelijk energiezuinig, duurzaam gebouwd en zelfvoorzienend).
  3. Voor inwoners met een laag inkomen bevorderen we de energiezuinigheid van woningen en verlagen daarmee de kosten.
  4. Ruimte voor specifieke doelgroepen, zoals vluchtelingen en eenoudergezinnen
  5. Met de woningcorporatie worden prestatieafspraken gemaakt over het verhogen van het aantal woningen voor de kleinste beurs.

Zo’n 10% van de Nederlanders heeft moeite met het betalen van de energierekening. We willen deze zogenaamde ‘energiearmoede’ ook onder Zwollenaren aanpakken. We maken een Zwolse aanpak voor de energiearmoede waarbij we inzetten op een combinatie van methoden zoals woningisolatie, energie en coaching.
Niet iedereen weet wat de mogelijkheden zijn om zelf energie te besparen of te verduurzamen. We gaan actief voorlichting geven over de mogelijkheden, via het in 2019 op te richten duurzaamheids- en natuurcentrum Zwolle