GroenLinks streeft naar het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk, en tussen gezond en kwetsbaar. Niet iedereen is even goed in staat om altijd mee te gaan in de maatschappelijke dynamiek van dit moment. In het sociaal domein staat voor GroenLinks de positie van de inwoner centraal.

Met het uitroepen van de Nederlandse samenleving tot de participatiesamenleving, ligt de verantwoordelijkheid om mee te doen meer bij de inwoner dan bij de overheid. GroenLinks vindt dat iedereen die financiële of maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, dat moet kunnen krijgen. Iedereen moet mee kunnen en mee mogen doen.

Voor armoederegelingen komen minimaal alle inwoners tot 120 procent van het sociaal minimum in aanmerking. Ook bij inkomens daarboven wordt de armoedeval zoveel mogelijk voorkomen.

  1. Armoederegelingen voor mensen met wisselende inkomsten (bijvoorbeeld zzp’ers) maken we zo eenvoudig mogelijk. Mensen mogen niet in financiële problemen komen, omdat de overheid het tempo van de wisselingen niet kan bijbenen.
  2. Iedereen met een inkomen tot 120 procent kan zonder kosten, gebruik maken van een stadspas, waarmee korting gekregen kan worden op tal van activiteiten. Deze stadspas wordt zo ontwikkeld dat stigmatisering wordt voorkomen. Een pas waarover iedereen al beschikt, bijvoorbeeld ROVA of bibliotheekpas, kan als drager gaan dienen. Inwoners met een hoger inkomen kunnen de kortingspas voor een jaarlijks bedrag kopen.
  3. Bij het opstellen en uitvoeren van regelingen en ondersteunen van initiatieven gericht op het terugdringen van armoede, is er altijd specifiek oog voor kinderen die in hun ontwikkeling geremd worden door armoede.
  4. Het gebruik van armoederegelingen wordt bevorderd door gerichte communicatie naar degenen die ervoor in aanmerking komen, want te weinig mensen maken er nu gebruik van. Maatschappelijke instellingen kunnen tips geven aan hun cliënten of deelnemers en we stellen deze instellingen in staat om aanvragen voor de gemeentelijke regelingen voor te bereiden. In buurtgerichte activiteiten en thuisgesprekken wijzen we mensen erop dat ze kunnen onderzoeken voor welke regelingen ze in aanmerking komen.
  5. Waar mogelijk vereenvoudigen we regelingen of voegen we ze samen. De tegemoetkoming voor chronisch zieken bijvoorbeeld wordt een vooraf bepaald vast bedrag. De mensen die hiervoor in aanmerking komen, hoeven daar geen verantwoording over af te leggen.
  6. Inwoners die in aanmerking komen voor regelingen krijgen brieven die begrijpelijk zijn voor iedereen. Er is extra aandacht voor communicatie naar en met migrantengroepen en laaggeletterden.
  7. Maatschappelijke initiatieven die activiteiten organiseren of eerste levensbehoeften aanbieden voor inwoners in armoede, worden optimaal gefaciliteerd door het gemeentebestuur. Daarbij gaat het in elk geval om de voedselbank, de kledingbank, kringloopwinkels, weggeefwinkels, vakanties voor minima en Zwolle armoedevrij.