Gezondheid en geluk

Gezondheid en geluk

Gezondheid en geluk moeten de leidraad worden van het Zwols beleid.

Gezond leven in Zwolle betekent: toegankelijke zorg, schone lucht, genoeg bewegingsruimte in de stad.

 1. GroenLinks investeert fors in het welzijn en geluk van de Zwollenaren. Dat betekent dat er betere ondersteuning komt voor mantelzorgers en voor kinderen die in de knel komen. We verminderen het aantal regels in de bijstand en verruimen de armoederegelingen.
 2. Groen is voor alle Zwollenaren dichtbij. Bomen, bloemen, vlinders en otters; ze vormen een absolute voorwaarde voor kwaliteit van leven. Groen bevordert de gezondheid, helpt om de stad aan te passen aan de klimaatverandering én geeft je de kans om mentaal bij te tanken.
 3. Langzaam verkeer en openbaar vervoer geven wij voorrang boven het autoverkeer. Dat betekent bijvoorbeeld meer fietsstraten en bredere fietspaden.
 4. Regelmatig bewegen is belangrijk om gezond oud te worden en te blijven. GroenLinks wil dat iedereen kan sporten. Ook mensen met een kleine beurs.  Voor hen voeren we een stadspas in, waarmee je korting krijgt op tal van activiteiten, waaronder sport.
 5. Groenbeleving heeft een groot effect op de gezondheid, daarom stimuleren we groene schoolpleinen en groene speelplekken. We creëren kleine parkjes overal in de stad waar ruimte is, of gemaakt kan worden.
 6. Sportverenigingen zorgen voor 'gezonde kantines'. Waar mogelijk ondersteunt het gemeentebestuur hierin.
 7. We stimuleren ‘gezonde scholen’ in Zwolle.
 8. Er komen informatiepunten bij wijk- en winkelcentra over gezond voedsel en over gezond eten.
 9. Zwolle investeert in de zorg voor diegenen die zich minder gezond voelen in een moderne technische woonomgeving. Zwolle voert in 2020 een pilot uit om te komen tot een meer beschermde, stralingsarme woonomgeving voor deze inwoners: (geen slimme meters in huis, geen zendmast in directe omgeving).

In de omgevingsvisie die het gemeentebestuur maakt, als gevolg van nieuwe wetgeving, staat de gezondheid van onze inwoners centraal.

 1. Bij alle ingrepen in de openbare ruimte toetsen we allereerst de gevolgen voor de gezondheid: is er voldoende groen (ook om in te verblijven), is de afwikkeling van het verkeer zo dat langzaam verkeer gestimuleerd wordt en veilig kan, is de omgeving/ wijk uitnodigend om naar buiten te gaan, zijn er voldoende mogelijkheden om veilig (sportief) te bewegen (voor kinderen, volwassenen én ouderen, ook als zij een beperking hebben)?
 2. De groene gebieden rond het Zwartewater - Dijklanden en Stadsbroek -, de IJssel en de Vecht – 'Vechtpoort' –blijven groen: stadslandbouw kan wel, woningen niet!
 3. Nieuwe kantoren komen er alleen nog in de Spoorzone: daar zijn de werkplekken uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.
 4. We gaan voor behoud, versterking en uitbreiding van groen en de groenstructuur, de groene vingers van Zwolle. Dit sluit aan op en is verbonden met de omringende natuurgebieden: IJssel, Zwarte Water en Vecht, Sallandse landgoederenzone, Nationaal Landschap IJsseldelta.