Kraken

Woonruimte in plaats van leegstand

We gaan actief en creatief de leegstand te lijf

GroenLinks vindt leegstand - terwijl er woningnood in onze stad heerst - maatschappelijk onaanvaardbaar. Daarom pleiten wij voor een stevige aanpak van de leegstand via een leegstandsverordening. Onder meer via een leegstandsmonitor hebben we daarvoor de nodige aandacht gevraagd. Als ruimte te lang leeg staat dreigt bovendien verloedering.

Hoewel de wet kraken verbiedt, is het in onze ogen in sommige gevallen het beste kraken te gedogen. De praktijk heeft in Zwolle bewezen dat initiatieven van krakers druk kunnen zetten op herbestemming van leegstaande panden, en de stad kleur kunnen geven (bijv Doas, Weggeefwinkel, Katwolderweg). Langdurige leegstand hoort niet en is onnodig in Zwolle.