Maatschappelijke stages

Maatschappelijke stages voortzetten

De door het kabinet afgeschafte maatschappelijke stages (MAS) worden in Zwolle voortgezet. Jongeren worden via leerlingenraden zelf gevraagd naar de vorm en inhoud hiervan.