We binden kunstenaars voor een levendige en creatieve stad.

 1. We maken ons sterk voor betaalbare atelier- en cursusruimte.
 2. We zetten ons in voor goede en voldoende expositieruimte voor hedendaagse Zwolse kunstenaars.
 3. Leegstaande panden worden beschikbaar gesteld als atelier, expositie- en/of repetitieruimte.
 4. Leegstaande, oude, eventueel industriële gebouwen, richten we in als broedplaatsen met verschillende disciplines: muziek, theater, beeldend, start-ups. Kruisbestuiving stimuleert creativiteit en innovatie.
 5. We geven ruimte aan underground en experiment. Panden als Goudsteeg 21 willen we behouden voor cultuur.
 6. Wij pleiten voor cultuurbeleid met brede aandacht voor de historie en cultureel erfgoed: het complete verhaal van Zwolle.
 7. We geven ruimte aan de combinatie van kunst en groen. Dit kan een Floriade langs de Vecht (Zwolle t/m Hardenberg of zelfs Duitsland) zijn, waar landschapsarchitecten meedoen aan een prijsvraag en waar kunstwerken staan in hun ontwerpen.
 8. We stimuleren artists-in-residence-activiteiten. Hierbij krijgen kunstenaars materialen vergoed en kost en inwoning (m.b.v. sponsoring). Als tegenprestatie maken zij een kunstwerk voor de stad (bijvoorbeeld rond de Hessenpoort).
 9. We laten de Statenzaal opknappen, zodat deze zo snel mogelijk weer in gebruik is voor de stad.

Alle jeugd van 0 tot en met 18 jaar, maakt kennis met kunst en cultuur.

 1. We ondersteunen cultuureducatie, met een doorgaande lijn van primair naar voortgezet onderwijs. Ook voor het voortgezet onderwijs worden voldoende middelen beschikbaar gesteld om dat te kunnen realiseren.
 2. Talentontwikkeling wordt gestimuleerd door een breed aanbod van amateurkunst en vrijetijds-kunstonderwijs. In elke wijk is een plaats waar jongeren op een laagdrempelige manier, met kunst en cultuur in contact kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld in een wijkcentrum of brede school.
 3. We richten een gemeentelijk Jeugdcultuurfonds (www.jeugdcultuurfonds.nl ) op. Hierdoor kunnen ook kinderen uit gezinnen met lage inkomens lessen volgen in kunst en cultuur.
 4. Er komt voldoende ruimte voor muziekonderwijs. We gaan onderzoeken of de Stadkamer daar een geschikte locatie/uitvoerder voor is.

We willen een rijk en levendig cultuuraanbod voor iedereen.

 1. We willen een breed evenementenaanbod voor alle inwoners. We streven naar zoveel mogelijk continuïteit daarin, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn.
 2. Zwolle blijft aantrekkelijk voor jongeren: de festivals die veel jongeren, trekken, blijven op een locatie nabij het centrum van de stad.
 3. Culturele experimenten verdienen ondersteuning, zeker als dat samenwerking tussen culturele organisaties mogelijk maakt en/of nieuw en breder publiek trekt.
 4. Er komt een ´kunst en cultuur´-agenda waar niet alleen de grote voorstellingen en optredens in te vinden zijn, maar juist ook de kleinere kunstuitingen en initiatieven. De agenda is via de website van de gemeente goed vindbaar.
 5. GroenLinks steunt de ambitie van Filmhuis Fraterhuis, om de capaciteit te vergroten en de diversiteit van de filmcultuur én de actualiteit voor Zwolle te behouden.
 6. Kortingen voor minima op cultuur (theater, concerten, cursussen) met een stadspas.