Het Rijk heeft deze uitbreiding besloten omdat Schiphol overbelast wordt met vliegverkeer. GroenLinks wil dit probleem oplossen door het aantal vluchten boven Nederland te begrenzen, en een eerlijkere prijs te berekenen voor vliegtickets. Dat beperkt overlast voor mensen, en de belasting van natuur en milieu. We willen dat de milieuschade wordt doorberekend in de prijs en dat er betere alternatieven worden aangeboden, zoals betere internationale snelle treinverbindingen.

Zolang het besluit om Vliegveld Lelystad uit te breiden niet wordt teruggedraaid, denken we mee over het terugdringen van de overlast. Allereerst willen we dat oude afspraken over het begrenzen van het aantal vluchten worden nagekomen. Ook willen we vliegroutes bijgesteld zien zodat mens, natuur en milieu hier niet onder lijden. Vliegtuiglawaai is slecht voor de gezondheid. Het zorgt onder meer voor hartaanvallen, suikerziekte en beroertes. Kinderen kunnen leerproblemen en geheugenproblemen krijgen. Het lawaai veroorzaakt ook enorme schade aan de flora en de fauna op de Veluwe waar deze vliegtuigen laag overvliegen. Voor vogels is dit een grote ramp. Daar komt bij dat het heel gevaarlijk kan zijn als vogels in de motoren van vliegtuigen terecht komen. Daarnaast zijn de uitlaatgassen van vliegtuigen ongezond voor mens en dier. Ze bevatten naast stikstof ook CO2, fijnstof en ultrafijnstof die bijzonder schadelijk zijn voor de gezondheid en ernstige ziektes veroorzaken.

Boven Zwolle accepteren we geen extra geluidsoverlast, en zal hoger gevlogen moeten worden dan in de plannen is berekend. We zijn het eens met het actiecomité Hoog Overijssel, dat zich inzet om de vliegoverlast zo veel mogelijk te beperken.

De PAS-uitspraak van Raad van State op 29 mei 2019 heeft mogelijk grote gevolgen voor de geplande uitbreiding van Lelystad Airport. Meer vluchten zullen leiden tot meer neerslag van stikstof, en wel op onder meer de Veluwe, een beschermd Natura 2000-gebied. Minister Van Nieuwenhuizen beroept zich daarbij op de systematiek van de PAS. Maar daar zet de uitspraak van de Raad van State een streep door. Joost Reijnen van de Gelderse Natuur en Milieufederatie vertelt op hun site: “Omdat vliegen boven de Veluwe significante effecten zal hebben voor dit Natura 2000-gebied, moet nu een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet worden gemaakt. Dat betekent dat nader onderzoek noodzakelijk is”.

Voor GroenLinks Zwolle staat voorop: een stevige rem op de groei van de luchtvaart boven Nederland, en dus ook Zwolle. Wij blijven ons inzetten tegen de uitbreiding van Vliegveld Lelystad.