Vuurwerk

Vuurwerk bij evenementen wordt beperkt en verboden in het broedseizoen.

Vuurwerk afsteken met oudjaar wordt beperkt: om te beginnen komen er vuurwerkvrije zones op drukke plaatsen, in nauwe straten, bij monumenten en in kwetsbare natuur. Over vier jaar wordt vuurwerk alleen nog door professionals afgestoken op speciaal daartoe aangewezen punten in de stad.