Zwarte Piet

GroenLinks Zwolle vindt dat we afstand moeten nemen van de traditionele zwarte piet; dat zal wel een langdurig en zorgvuldig gesprek in de samenleving vergen.

De link naar het slavernijverleden is duidelijk kwetsend voor een groep Nederlanders, aan de andere kant is de Sinterklaas-traditie een waardevol onderdeel van ons cultuurerfgoed. GroenLinks vindt vooral ontspanning in de discussie belangrijk: met gepolariseerde hakken in het zand kom je nergens. Op die manier houdt men geen rekening met elkaars gevoelens en is het bijna onmogelijk elkaar wat te gunnen.

Wij roepen de organisaties van Sinterklaasfestiviteiten op niet klakkeloos voorbij te gaan aan de begrijpelijke bezwaren die leven tegen de figuur van zwarte piet.
De rol van de gemeente is in zo'n gesprek beperkt, maar ze kan wel stimuleren om tot een betekenisvolle dialoog te komen en escalatie voorkomen.
Veto’s op de discussie en zeker gebruik van geweld en intimidatie vinden wij absoluut niet acceptabel. De overheid moet garant staan voor vrijheid van meningsuiting en het recht van demonstratie.

Voor- én tegenstanders: ga fatsoenlijk met elkaar in gesprek en werk samen aan een geleidelijke verandering. Tijdens een overgangsperiode moeten in onze ogen stappen worden gezet naar een aanpassing die voor alle betrokkenen, groot en klein, een aanvaardbare oplossing vormt.