Uitgelicht

Lees hier de laatste updates over Lelystad Airport.

 

11 januari: Kom in actie en stuur een stuitingsbrief tegen Lelystad Airport

De gemeente en ons college lobbyen tegen de opening van vliegveld Lelystad. Als partij roepen we op tot protest. Een stuitingsbrief kan opgestuurd worden door iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van het Luchthavenbesluit Lelystad. Hoe meer brieven er worden verstuurd, hoe beter. Lees meer op de website van SATL. Let op: insturen kan tot 1 april!

20 januari: Norman Finies op RTV Focus

Raadslid Norman Finies houdt namens GroenLinks Zwolle het hoofdpijndossier Lelystad Airport goed in de gaten. Afgelopen week was hij te gast bij RTV Focus om te vertellen over de stand van zaken. "Er wordt vaak gebruik gemaakt van een financiële kosten-baten analyse. Maar als je naar de maatschappelijke kosten en baten kijkt, dan vallen die absoluut negatief uit." Het is en blijft voor GroenLinks ondenkbaar dat Lelystad Airport open gaat. 

 

15 januari: advies Remkes heeft grote consequenties

Het advies van de commissie-Remkes, dat de luchtvaart in Nederland alleen nog maar mag groeien als de uitstoot van stikstof daalt, is duidelijk. Het advies houdt in dat pas als de uitstoot is gedaald, Schiphol extra vluchten kan krijgen en Lelystad Airport open mag. Een van de manieren om de stikstofuitstoot te laten dalen is het inzetten op minder vliegen. Mooi dat de commissie nu zegt wat wij al jaren bepleiten: inkrimping van de luchtvaart. Voor ons is het ook duidelijk dat het onverantwoord is om Lelystad Airport in gebruik te nemen.

Jesse Klaver op Twitter: "Dit kan niet anders dan einde opening #LelystadAirport betekenen. Dat zou echt goed nieuws zijn voor omwonenden, onze luchtkwaliteit en het klimaat."

 

8 januari: Provincie Overijssel stuurt kritische brief naar minister

De provincie Overijssel heeft mede namens betrokken gemeenten een brief gestuurd aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief uiten de Gedeputeerde Staten hun zorgen over de manier waarop de minister omgaat met de Overijsselse inbreng in verschillende participatietrajecten rondom Lelystad Airport en de toekomst van de luchtvaart. Ze schrijven: "Besluit éérst over het beleid voor de lange termijn, besluit daarna over de indeling van het luchtruim. Zolang er geen besluit ligt over de herindeling van het luchtruim, vinden wij het niet gewenst om te spreken over opening van Lelystad Airport." GroenLinks Zwolle onderschrijft dit volledig. 

 

11 december: Minister geeft toe dat er wel groei komt

Het hoge woord is er uit: de minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen geeft toe dat “het volledig uitsluiten van verkeer dat niet afkomstig is van Schiphol is niet mogelijk in verband met de strikte voorwaarden van de EU met betrekking tot non-discriminatie, proportionaliteit en vrije markttoegang.” Dit terwijl dezelfde minister eerder liet weten dat alleen overloop van vluchten vanaf Schiphol toegestaan zijn. Nu komt dus de aap uit de mouw: Lelystad Airport gaat wél zelf groeien. Prijsvechters als Wizz Air en Ryanair staan te popelen om vanaf Lelystad te vliegen.

De minister houdt inmiddels rekening mee met 10 tot 20 procent autonome groei op Lelystad Airport. Dat is onacceptabel.

Dat Lelystad Airport de poorten open gaat zetten voor prijsvechters plaatst de minister in een uiterst moeilijk politiek parket. De grote vraag is hoe de Tweede Kamer om zal gaan met de door de minister schoorvoetend toegegeven mogelijkheid tot autonome groei. Vorig jaar december heeft de Tweede Kamer namelijk een motie van de SP met grote meerderheid (inclusief coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en D66) aangenomen waarin is geëist dat Lelystad Airport uitsluitend vakantieverkeer van Schiphol mag overnemen. Autonome groei en vrachtverkeer waren dus uit den boze.   

GroenLinks wil dat politiek Den Haag, met name de CU, D66 en het CDA, de rug recht houdt. Zeker aangezien de verkiezingen van 2021 dichterbij komen. Wij willen dat de minister de komst van Lelystad Airport definitief afblaast. Dat zou net als een stevige krimp van de luchtvaartsector, goed zijn voor klimaat, leefomgeving, en de veiligheid van mens en dier.

 

2 december: Dit is de maand van de waarheid voor de luchtvaart

Het wordt deze maand erop of eronder voor Lelystad Airport. Het kabinet neemt deze maand een besluit. En dat wordt volgens Het Parool niet makkelijk:

"Het verzet tegen Lelystad Airport is in ­Gelderland en Overijssel taai en succesvol. Dat is politiek relevant vanwege het relatief grote electoraat van de twee christelijke coalitiepartijen in die provincies. Al drie keer is de opening van het vliegveld vanwege dat verzet, rapportengeblunder en politiek getalm uitgesteld."

Wij blijven strijden tegen de opening van Lelystad Airport. Raadslid Norman Finies: "Vanaf het prille begin zien wij geen heil in de plannen. In 2013 maakte GroenLinks Overijssel al bezwaar tegen de aanvliegroutes. We zitten hier bovenop. De plannen zijn natuurlijk eerder al over de komende jaarwisseling heen getild. We willen nog steeds dat van uitstel afstel komt."

Het Parool noemt nog een uitweg:

"Oponthoud tot de zomer brengt het gevaar met zich mee dat, ook vanwege alle inspraak- en bezwaarprocedures, de Tweede Kamer niet ruim voor de landelijke verkiezingen van maart 2021 aan een definitieve behandeling toekomt. Vooral voor de VVD is het een doembeeld dat een luchtvaartbesluit door een nieuwe regering van mogelijk een heel andere signatuur wordt genomen."

Finies: "De regeringspartijen stellen financieel gewin boven het milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid. Lelystad Airport kan nog wel eens een grote rol gaan spelen in de komende landelijke verkiezingen. Voor de regering dringt de tijd dus. GroenLinks blijft voor én na de verkiezingen namelijk strijden tegen de luchthaven."

 

1 oktober: Geef je zienswijze door aan het ministerie!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft alle Nederlanders de mogelijkheid om te reageren op de zogenaamde Nota Reikwijdte en Detailniveau. Deze nota gaat over de herindeling van het luchtruim en daarmee over de toekomst van het vliegverkeer boven Nederland. Tot en met maandag 7 oktober kun je hier je zienswijze indienen. Inspiratie nodig? Wij hebben zelf ook een zienswijze geschreven, zie de download hiernaast. Gebruik die gerust!

Raadslid Norman Finies: "We geven een krachtig signaal richting Den Haag. Hoe meer mensen van zich laten horen, hoe beter!"

 

25 september: commissie-Remkes pleit voor "drastische maatregelen"

De commissie-Remkes zet met haar rapport genaamd "Niet alles kan" een grote streep door de vervuilende plannen van het kabinet. Nederland moet op korte termijn "drastische maatregelen" nemen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Tweede Kamerlid Laura Bromet: "Het lijkt wel of Remkes de verkiezingsprogramma’s van de afgelopen 25 jaar van GroenLinks voorleest." Zwols raadslid Norman Finies, die de ontwikkelingen rondom Lelystad op de voet volgt, is het hier mee eens. "Dit is duidelijke taal van Remkes. Lelystad Airport mag dan van Brussel wel open, maar hier in Nederland is de kous nog niet af. Remkes komt in het voorjaar van 2020 met adviezen voor op de lange termijn. Voor ons is het zonneklaar dat de opening van een nieuw vliegveld Nederland meer kwaad dan goed doet."

Suzanne Kröger op Twitter: "'Niet alles kan' is de 2019 variant van Grenzen aan de Groei. Het is tijd voor harde keuzes als we onze natuur en het klimaat willen beschermen."

 

6 september 2019: Brussel akkoord met verdeling vluchten tussen Schiphol en Lelystad

De Europese Commissie geeft groen licht voor de overheveling van vluchten van Schiphol naar Lelystad Airport. Hiermee is er weer een hindernis weggenomen richting de openstelling van Lelystad Airport. Een kwalijke zaak!

Raadslid Norman Finies: "Hier zijn we niet blij mee. In eerste instantie gaat het alleen om de herverdeling van de huidige vluchten, maar op termijn opent dit akkoord de deuren voor autonome groei van Lelystad. Daarnaast lost dit nog altijd het stikstofprobleem niet op. Veel sectoren blijken nu te worden beïnvloed door het stikstofbesluit van de Raad van State: de bouw, het wegverkeer en de landbouw. Dan kan het vliegverkeer daar niet bij achter blijven. De klimaatdoelstellingen van Parijs gaat Nederland op deze manier niet halen. We blijven dus vechten tegen de opening van Lelystad Airport."

 

2 september 2019: Tweede Kamerlid Suzanne Kröger presenteert haar plan voor de toekomst van internationaal reizen: "Luchtvaart op de Rails". 

Kröger: “De luchtvaart heeft lang vrij spel gekregen terwijl de internationale trein is verwaarloosd. We zijn nu op een kantelpunt. Als we de klimaatopgave serieus nemen dan is verdere groei van de luchtvaart geen optie. Daarom moeten we onze luchthavens slimmer gebruiken en binnen Europa vol inzetten op de trein.”

In Luchtvaart op de Rails wordt haarfijn uitgelegd waarom een CO2-plafond voor de luchtvaart nodig is, en hoe we in Europa goede internationale treinverbindingen kunnen inzetten om de groei van de luchtvaart te remmen. Lees hier het plan. 

 

27 augustus 2019: Uitbreiding Lelystad Airport weinig populair

Ruim een derde van de Nederlanders is positief over de uitstel van de opening van Lelystad Airport. Dat blijkt uit onderzoek door I&O Research in opdracht van Milieudefensie. 

 

2 juli 2019: Topnieuws: definitief geen opening in 2020!

Er komt definitief geen opening van Lelystad Airport volgend jaar. De eerste vliegtuigen hadden al maanden geleden moeten vertrekken, volgens de originele plannen. Maar doordat oplettende partijen kritisch blijven over de milieu- en omgevingseffecten blijft het vliegveldplan maar uitgesteld worden. Nu dus ook definitief tot na december 2020. Dat is nog eens goed nieuws!

 

27 juni 2019: vliegmaatschappij Corendon kraakt het Lelystad-plan

De Lelystad-plannen krijgen kritiek uit onverwachte hoek: vliegmaatschappij Corendon trekt nu ook fel van leer en noemt het plan "een aanfluiting". Vanwege het bekende stikstofprobleem vreest Corendon dat Lelystad Airport helemaal niet open kan.

Daarnaast zijn er nog meer praktische bewaren. De tweede kamer zou op 3 juli met de minister debatteren of er vluchten van Schiphol naar Lelystad kunnen worden verplaatst. Tot nu toe geeft Brussel daar geen toestemming voor. Daarom is het debat in de tweede kamer uitgesteld tot 11 september. Volgens Corendon hebben ze dan te weinig tijd voor alle benodigde voorbereidingen om op 1 april 2020 open te gaan. Ze schatten dat ze 9 á 10 maanden nodig gaan hebben.

Daarnaast moet er van Brussel op Lelystad ook ruimte komen voor nieuwe maatschappijen, maar de tweede kamer ziet deze zelfstandige groei niet zitten.

Het is mooi dat de regering nu ook vanuit deze hoek kritiek krijgt op de onzalige Lelystad-plannen. Raadslid Norman Finies: “Dit zijn ontwikkelingen waar GroenLinks Zwolle blij mee is. De kans wordt steeds groter dat van uitstel afstel komt.”

 

23 juni 2019: Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen hebben geen vertrouwen in onderzoek van ministerie

Minister Cora van Nieuwenhuizen van I&W heeft adviesbureau M3 de opdracht gegeven om onafhankelijk onderzoek te doen naar de bereidheid van vliegmaatschappijen om vakantievluchten te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad Airport. De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) trekken de onafhankelijkheid van dit onderzoek in twijfel. Schiphol Group is namelijk een belangrijke klant van adviesbureau M3, en dit maakt onafhankelijk onderzoek onmogelijk, zo zegt SATL. Ze hebben ook kritiek op de timing van het onderzoek, dat eigenlijk vóór de start van de discussie rond Lelystad Airport had moeten plaatsvinden.

Lees het complete statement (.pdf) hier

 

12 juni 2019: Uitstel opening Lelystad Airport dreigt

De NOS rapporteert: "De geplande opening van Lelystad Airport dreigt opnieuw te worden uitgesteld. "We hebben er nu weer een probleem bij", zegt minister Van Nieuwenhuizen." Dat is goed nieuws! De geplande opening op 1 april 2020 lijkt daarmee van de baan. De minister denkt "een list" te kunnen verzinnen, maar wij zetten er op in dat van uitstel afstel komt. Kamerlid Suzanne Kröger zet in de Tweede Kamer druk op de minister. Volg haar werk hier op Facebook of Twitter

 

7 juni 2019: Europese Commissie kritisch op milieurapportage Vliegveld Lelystad

Den Haag is door Brussel op de vingers getikt over de manier waarop de milieu-effecten van Vliegveld Lelystad zijn berekend. De rapportage is onduidelijk en incompleet. Wij zijn heel blij met deze kritiek op de Lelystad-plannen. In de regio weten we al lang dat er grote milieu-effecten zullen zijn – veel groter dan Den Haag doet voorkomen. We zijn blij dat dit nu bevestigd wordt.

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die de Tweede Kamerfractie in 2014 heeft aangevraagd klopt ook niet. In deze MKBA werd gesproken van een effect van zestig extra arbeidsplaatsen. Dat blijkt heel anders te liggen, zegt De Stentor. Het ministerie heeft de regio een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. De economische boost blijkt veel kleiner, en valt in het niet tegenover de verwachten maatschappelijke schade. Het is goed dat de feiten nu ook in Den Haag zijn doorgedrongen. We wisten dit immers al lang. De RECRON (brancheorganisatie voor recreatieondernemers) heeft in 2017 al becijferd dat er op de Veluwe 21.000 banen onder druk komen te staan als de plannen doorgaan.

 

31 mei 2019 - De opening van Lelystad Airport in 2020 komt verder onder druk te staan.

De Raad van State heeft over het Nederlandse stikstofbeleid geoordeeld dat deze in strijd is met Europese wetgeving. Door de uitspraak is er waarschijnlijk een nieuwe vergunningsaanvraag voor Lelystad Airport nodig. Lees hier het hele artikel. 

 

 

Heb je een nieuwstip over Lelystad Airport? Mail ons! fractie@groenlinkszwolle.nl