Uitgelicht

Daag de overheid uit voor een betere zorg!

 'Burgerrechten' kunnen helpen om initiatiefrijke inwoners een flinke steun in de rug te geven. Een van die rechten is mede dankzij GroenLinks in de wet vastgelegd, voorlopig alleen op het gebied van zorg en ondersteuning: het recht de overheid uit te dagen (right to challenge).

Het recht de overheid uit te dagen | Dat betekent concreet dat een groep inwoners - bijvoorbeeld uit een bepaalde buurt of in een stadsbrede vereniging - de gemeente kan laten weten dat ze een zorgtaak beter denken te kunnen uitvoeren dan de gemeente van plan is. Zij dagen dan de gemeente en de professionele zorginstellingen uit, bijvoorbeeld met een eigen vorm van dagbesteding voor een bepaalde groep Zwollenaren of met eigen 'diensten in en om het huis' voor mensen die hun huishouden niet helemaal zelf kunnen 'runnen'. Als hun plan inderdaad beter is, mogen deze inwoners hun alternatief uitvoeren in plaats van (een deel van) het aanbod van de traditionele zorgorganisaties. En net als die organisaties worden zij dan betaald uit het budget dat de gemeente heeft voor 'maatschappelijke ondersteuning'.

Dit recht in de wet vastleggen in één ding. Zorgen dat mensen op de hoogte zijn van hun recht en echt de kans krijgen om hun recht om te zetten in daden is vers twee. Samen met Linda Voortman zelf hebben we daarom in Zwolle op initiatief van raadslid Remko de Paus tijdens een werkbijeenkomst geprobeerd handen en voeten te geven aan het right to challenge. En praktische oplossingen te vinden voor dingen die een goede uitvoering in de weg zouden kunnen zitten. De resultaten van die bijeenkomst zijn te vinden op zwolle.groenlinks.nl/right-challenge.