Afdeling

De afdeling Zwolle van GroenLinks is een bloeiende vereniging met meer dan 300 leden. GroenLinks is vertegenwoordigd in de gemeenteraad met twee wethouders, zeven raadsleden en een burgerlid. 

Bestuur

Het bestuur van GroenLinks Zwolle bestaat uit

  • Vincent Wever, voorzitter
  • Jolanda de Vries, secretaris
  • Turi Holvast, penningmeester
  • Shahin Farrokhi, lid
  • Arnold Bouman, lid
  • Mark van Ooijen, lid

Het bestuur is te bereiken via bestuur@groenlinkszwolle.nl

 

Leden

De leden van GroenLinks Zwolle zijn betrokken bij de politiek, de stad en bij elkaar. Het is een zeer diverse groep mensen. We ontmoeten elkaar bij ledenvergadering (twee keer per jaar) en ook bij borrels en andere activiteiten. Voor nieuwe leden worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om de afdeling te leren kennen. Alle leden ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief en ons magazine GroenLicht. 

Netwerk

De fractie en het bestuur van GroenLinks Zwolle werken nauw samen met onze collega’s in andere steden, de Provincie en met Dwars Overijssel. Daarnaast onderhouden we warme contacten met organisaties, stichtingen en bewoners die werken aan een duurzaam en sociaal Zwolle.