Standpunten

Actuele standpunten

Op 15 november stelt de ledenvergadering het verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 vast. Hier staan enkele standpunten die de fractie heeft ingenomen in de raadsperiode 2014 tot heden. Gebruik de zoekfunctie om standpunten over andere onderwerpen te vinden. Het concept verkiezingsprogramma 2018-2022 vind je in de rubriek hieronder

Concept verkiezingsprogramma 2018-2022

Zwolle is een mooie, welvarende, sociale stad. Zwolle is ook een voorzichtige, afwachtende stad. De komende vier jaar wil GroenLinks van Zwolle een bruisende, creatieve, slimme, maar vooral ambitieus duurzame stad maken. Een van de grootste uitdagingen van de mensheid is het stoppen van de opwarming van de aarde. Ook in Zwolle zal een stijging van de zeespiegel grote gevolgen hebben. GroenLinks heeft de ambitie om Zwolle niet pas in 2050, maar al in 2040 energieneutraal te maken. We hebben niet de luxe om rustig af te wachten.

GroenLinks werkt aan een open Zwolle: vluchtelingen uit Syrië zijn hier van harte welkom, discriminatie accepteren we niet, net zomin als ‘victim shaming’. Elke Zwollenaar telt!

In het sociaal domein staat voor ons de inwoner centraal: hulpvragers, mantelzorgers willen we meer kracht geven. Met een ombudspersoon en professionele cliëntondersteuning zetten we daarin belangrijke stappen tot 2022.

GroenLinks is naast duurzaam, vooral ook de partij van de creativiteit. Kunst en cultuur die niet gelijk voor de grote massa gemaakt wordt, kleine winkels met een heel eigen profiel, echt maatwerk in het sociaal domein. Zwolle verdient verandering. Zorg jij met ons dat die verandering in 2018 begint?!

Op 15 november stellen de Zwolse leden van GroenLinks het verkiezingsprogramma vast.