Standpunten

EEN OPEN ZWOLLE

Openheid, vrijheid en ruimte voor verschillen in Zwolle: daar maakt GroenLinks zich sterk voor. Je moet kunnen zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis. Daarom pakken we discriminatie aan. Minderheden krijgen extra aandacht en integratie vraagt om ruimte voor dialoog en debat.
Een bruisende culturele sector is van grote waarde voor Zwolle. Kunst stelt vragen bij vanzelfsprekendheden, houdt mensen spiegels voor en verbeeldt werelden die er niet zijn. We willen kunstenaars ruimte geven en maken cultuuronderwijs mogelijk.
Een open stad is een veilige stad. Criminaliteit vraagt om een daadkrachtig optreden. Nog beter is het om criminaliteit te voorkomen. Bewoners zijn medeverantwoordelijkheid voor een veilige sfeer in hun buurt.
De gemeentelijke dienstverlening moet tot tevredenheid van de bewoners zijn. Samenwerking met andere gemeenten is noodzaak. Burgers praten mee over belangrijke veranderingen. We willen alles zo dicht mogelijk bij en met bewoners organiseren. De menselijke maat staat voor GroenLinks voorop.

EEN GROEN ZWOLLE

Een groene gemeente is gezond, prettig om in te wonen, te werken en te recreëren en is energiebewust. Groen betekent niet alleen vogels en vlinders in Zwolle, maar ook stadslandbouw en eerlijk eten. Op mondiaal niveau draagt een groene en duurzame gemeente bij aan beperking van de klimaatverandering. Groen heeft een waarde die niet in geld is uit te drukken. In tijden van bezuinigingen en financiële krapte zijn ‘groene waarden’ zeer belangrijk met het oog op komende generaties. Ze vormen een absolute voorwaarde voor kwaliteit van leven. GroenLinks kiest voor ‘Groene Kwaliteit’.

EEN DUURZAAM ZWOLLE

GroenLinks wil de omschakeling naar een duurzame samenleving bewerkstelligen. Bij de overgang van het huidige economische model naar een duurzame lokale economie moeten we het in hoge mate hebben van het initiatief van de Zwollenaren zelf. Dat bewijzen de veelbelovende en veelal succesvolle initiatieven van de afgelopen tijd in Zwolle. GroenLinks heeft een groot vertrouwen in deze ‘krachten van onderop’. We geloven in mensen die zelf het initiatief nemen en we willen hen ruimte geven. Daarbij hoort een gemeente die actief meewerkt aan de oplossing van problemen van mensen. Een lokale overheid die er écht is als het nodig is en die mensen nooit laat vallen. Een gemeentelijke overheid die de lasten en lusten eerlijk verdeelt, bij mensen het vertrouwen in de politiek herstelt en die zicht biedt op een duurzame en sociale toekomst.

EEN EERLIJK ZWOLLE

Solidariteit staat voor GroenLinks voorop. We hebben ons altijd ingezet voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt en zorg voor wie dat nodig heeft. Wij geven prioriteit aan kleinschaligheid als het gaat om banen, zorg en welzijn. In Zwolle blijft GroenLinks zich hier vol voor inzetten en dat is hard nodig.

EEN ZORGZAAM ZWOLLE

Mensen met wie het even niet goed gaat, die pech hebben of verkeerde keuzes hebben gemaakt, laten we niet vallen. En ook als je langer bent aangewezen op hulp van de overheid, moet je de regie over je eigen leven kunnen houden. We willen dat niemand in armoede leeft.