Mensen kunnen steeds lastiger rondkomen. Een vaste, betaalde baan is voor te veel mensen een utopie geworden. Sommigen hebben de 350ste afwijzing al op zak en dat terwijl werkgevers  tegelijkertijd staan te springen om goed personeel. De coronacrisis liet ons de gevolgen van dat rechts-liberale overheidsbeleid zien. Pijnlijk duidelijk werd hoe kwetsbaar de situatie van veel mensen is en hoe groot de onzekerheid.

Nog steeds groeien ruim 2000 Zwolse kinderen op in een gezin op het sociaal minimum. In Zwolle zijn ca. 6.100 huishoudens die lange tijd moeten rondkomen van een laag inkomen of uitkering. Precies die mensen zijn het hardst geraakt door de crisis. Het zijn de mensen die werken tegen het minimumloon, met een nulurencontract of in schijnzelfstandigheid. Het zijn de kleine ondernemers die geen buffer konden opbouwen en de zwaarste klappen kregen. Het dichten van de kloof is geen kwestie van ‘eigen verantwoordelijkheid’, maar een probleem dat we als samenleving moeten oplossen. Om te voorkomen dat mensen in armoede of schulden raken, zetten we daarom stevig in op preventie en een toegankelijker vangnet, ondersteuning naar goed betaald werk en waar nodig extra scholing. Dat vraagt ook een andere rol van de overheid: stimuleren in plaats van controleren, de menselijke maat in plaats van de regeltjes centraal.

Armoede kan iedereen overkomen. GroenLinks wil dat de gemeente gericht de armoede aanpakt. Ook werken in Zwolle veel organisaties samen met de gemeente in het armoedepact Zwolle Armoedevrij. Samen zoeken zij naar manieren om armoede te bestrijden. Wij zijn trots op deze samenwerking.