Fractie

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks Zwolle is te bereiken via het e-mailadres fractie@groenlinkszwolle.nl
(Post kan worden verstuurd naar: fractie GroenLinks Zwolle, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle)

Bestuur

Het bestuur van de afdeling is te bereiken via bestuur@groenlinkszwolle.nl

GroenLicht

Kopij voor het afdelingsblad GroenLicht kan gestuurd worden naar: groenlicht@groenlinkszwolle.nl

Sociale Media

GroenLinks Zwolle is ook actief op Facebook, Instagram en LinkedIn.