Nieuws

Herindeling luchtruim: laat van je horen!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft alle Nederlanders de mogelijkheid om te reageren op de zogenaamde Nota Reikwijdte en Detailniveau. Deze nota gaat over de herindeling van het luchtruim en daarmee over de toekomst van het vliegverkeer boven Nederland. Alle Nederlanders mogen hun mening geven over de plannen.

Lees verder

Betaalbaar en duurzaam wonen

Iedereen moet toegang hebben tot passende en betaalbare woonruimte, en Zwolle moet inzetten op duurzame en natuurinclusieve bouw. Zo maken we de woningmarkt van de toekomst.

Lees verder

Pleidooi voor regenwatertoiletten in nieuwbouwwoningen

Tijdens het woondebat van vanavond pleit raadslid Patrick Pelman om toiletten in nieuwbouwwoningen niet langer door te spoelen met drinkwater. Hij vraagt de wethouder om met Vitens te onderzoeken of we zoveel mogelijk nieuwbouwwoningen kunnen voorzien van toiletten die met regenwater worden doorgespoeld.

Lees verder

Walstroom nieuwe stap in klimaatadaptatie

De Prinses Margriethaven bij Holtenbroek

Er komt een nieuwe duurzame walstroomvoorziening in Zwolle. De Prinses Margriethaven wordt zo ingericht dat veel meer schepen gebruik kunnen maken van walstroom. Een volgende stap in het Zwolse programma van klimaatadaptatie.

Lees verder

1,3 miljoen euro voor Zwols plan voor statushouders

Voor de effectieve manier waarop de gemeente Zwolle het inburgeren aanpakt krijgt de stad extra subsidies van het Rijk en van de Europese Unie. De gemeenteraad besluit op 23 september over het voorstel Statushouders, waarna bij goedkeuring het plan van wethouder Sloots uitgevoerd kan gaan worden. Goed nieuws, want hiermee kunnen nog vele nieuwe Zwollenaren worden begeleid naar een volwaardige plaats in de maatschappij. 

Lees verder

Betere bescherming van Zwolse natuurgebieden

westerveldse bos

Na het debacle rondom het huwelijksfeest in het Westerveldse Bos moeten we stevig doorpakken om onze Zwolse natuur beter te beschermen, betoogt fractievoorzitter Sylvana Rikkert.

Update 03/09/19: onze motie is unaniem aangenomen door de raad!

Lees verder

Pagina's