Nieuws

Spelregels voor duidelijkere betrokkenheid inwoners bij besluiten van de gemeente

Vandaag dient GroenLinks, samen met ChristenUnie, D66, PvdA en Swollwacht een initiatiefvoorstel in. Als de raad daarmee na de zomer instemt, gaat een werkgroep aan de slag om spelregels te maken. Met die spelregels, die gaan gelden voor college en raad, willen wij zorgen dat aan het begin van besluitvormingstrajecten (die vaak maanden, heel soms jaren duren) iedereen weet hoe en wanneer hij/ zij invloed kan uitoefenen. In december 2017 kunnen de spelregels hopelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Zwolle krijgt geen duidelijkheid over duurzame energie

Maandagavond 17 juli besprak de gemeenteraad een voorstel van het college voor een ambitiedocument energietransitie. Voor het eerst staat nu zwart op wit dat Zwolle uiterlijk in 2050 energieneutraal wil zijn, dat wil zeggen dat alle energie die we verbruiken door onszelf wordt opgewekt. "Het is alle hens aan dek, we kunnen geen enkele energiebron uitsluiten". Maar hoe dan? Daarover kregen we geen begin van duidelijkheid.

Lees verder

Open brief aan college: kom in actie tegen overlast extra vliegverkeer Lelystad

De fracties van Swollwacht en GroenLinks hebben op 12 juli een open brief aan het college van B&W gestuurd met de vraag om actie te ondernemen tegen de te verwachten overlast voor mens en natuur door het extra vliegverkeer boven Zwolle.Deze overlast, bij uitbreiding van Lelystad Airport, is volgens berekeningen van HoogOverijssel veel erger dan voorzien. 

 

Lees verder

Géén algemene ledenvergadering op 28 juni

Per abuis stond een aankondiging van de Algemene Ledenvergadering op 28 juni vermeld op onze website. Deze datum klopt echter niet. Omdat onze commissies nog wat extra tijd nodig hebben om alles goed te kunnen afronden, is in een eerder stadium al besloten de alv naar medio september te verplaatsen. Zodra de nieuwe datum bekend is, informeren we je.

Pagina's