Nieuws

Een groen en duurzaam stationsgebied!

Hanzepark (impressie)

"Een duurzame OV-knoop in een groene omgeving"
een "parkachtig stationsplein" met "comfortabele fietsenkelder"
"zoveel mogelijk vergroening van verhard oppervlak"
"een tijdelijk stationspark met ruimte voor experimenten"

Zwolle krijgt een aantrekkelijk stationsgebied met een 'menselijke maat', handig voor de reizigers, fijn voor de bewoners van het gebied, goed voor de toekomst van de stad.

Lees verder

Maak het anti-radicaliseringsbeleid beter zichtbaar

Vandaag stelt raadslid Remko de Paus schriftelijke vragen aan het college over de aanpak van radicalisering. GroenLinks is blij dat de burgemeester als het gaat om radicalisering ook naar de zogenoemde 'lone wolves' kijkt, maar is benieuwd naar wat er nu precies gebeurt. Verder ziet de fractie graag dat de "professionele eenzaamheid" van werkers in de stad wordt opgepakt. Speciaal rapporteur Naima Azough constateerde voor de zomer dat dit een groot knelpunt is: werkers weten niet waar ze met hun zorgen heen kunnen en wat ze zelf kunnen doen.

Binnen 6 weken zal het college reageren op de vragen.

Natuur-inclusief bouwen!

Gierzwaluw en inpandig nest

Regelmatig treffen vrijwilligers van stichting Avifauna Zwolle bouwlocaties aan waar niet of onvoldoende rekening wordt gehouden met inpandig nestelende stadsvogels zoals de huismus en gierzwaluw, maar ook de vleermuis. GroenLinks Zwolle stelt dat dit geen incidenten meer zijn en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Lees verder

Spelregels voor duidelijkere betrokkenheid inwoners bij besluiten van de gemeente

Vandaag dient GroenLinks, samen met ChristenUnie, D66, PvdA en Swollwacht een initiatiefvoorstel in. Als de raad daarmee na de zomer instemt, gaat een werkgroep aan de slag om spelregels te maken. Met die spelregels, die gaan gelden voor college en raad, willen wij zorgen dat aan het begin van besluitvormingstrajecten (die vaak maanden, heel soms jaren duren) iedereen weet hoe en wanneer hij/ zij invloed kan uitoefenen. In december 2017 kunnen de spelregels hopelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Zwolle krijgt geen duidelijkheid over duurzame energie

Maandagavond 17 juli besprak de gemeenteraad een voorstel van het college voor een ambitiedocument energietransitie. Voor het eerst staat nu zwart op wit dat Zwolle uiterlijk in 2050 energieneutraal wil zijn, dat wil zeggen dat alle energie die we verbruiken door onszelf wordt opgewekt. "Het is alle hens aan dek, we kunnen geen enkele energiebron uitsluiten". Maar hoe dan? Daarover kregen we geen begin van duidelijkheid.

Lees verder

Open brief aan college: kom in actie tegen overlast extra vliegverkeer Lelystad

De fracties van Swollwacht en GroenLinks hebben op 12 juli een open brief aan het college van B&W gestuurd met de vraag om actie te ondernemen tegen de te verwachten overlast voor mens en natuur door het extra vliegverkeer boven Zwolle.Deze overlast, bij uitbreiding van Lelystad Airport, is volgens berekeningen van HoogOverijssel veel erger dan voorzien. 

 

Lees verder