Nieuws

Kogelhoutzwam nekt monumentale boom binnenstad

Paardekastanjes op het Grote Kerkplein. De tweede van links moet worden gekapt.

Een van de monumentale paardekastanjes aan het Grote Kerkplein moet om veiligheidsredenen worden gekapt. Dat blijkt na inspectie door een boomdeskundige. De bomen leden aan de kastanjebloedingsziekte en zijn daarvoor twee jaar geleden behandeld. Nu blijkt één van de bomen onherstelbaar aangetast te zijn door de kogelhoutzwam.

Lees verder

De week van burgerlid Anja Roelfs

Op het moment dat ik wist dat ik naar Zwolle zou verhuizen heb ik me bij GroenLinks Zwolle aangemeld. Na een gesprek met de kandidatencommissie kwam ik op nr. 12 van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing 2018. Een plek waarbij ik direct volop mee kon draaien. Eerst in de campagnevoering en daarna als burgerlid ter ondersteuning van de fractie.

Lees verder

Update Lelystad Airport

De opening van Lelystad Airport in 2020 komt verder onder druk te staan. Samen met omliggende gemeentes zetten we ons in tegen de komst van deze Airport.

Lees verder

Slim maaien voor meer biodiversiteit

Het maaibeleid van de gemeente roept soms vragen op bij Zwollenaren met een groen hart. Raadslid Eildert Noorda ziet kansen voor verbetering en stelt vragen aan de wethouder.

Lees verder