Nieuws

Hoe ziet mijn politieke week eruit?

Huis aan huis actie in de Aalanden

Hoe ziet een week eruit van een groene en linkse politicus? Met enige (on)regelmaat plaatsen we hier een aflevering van verschillende leden van Groenlinks Zwolle. Eildert Noorda beet de spits af. Deze keer een blik in de politieke agenda van fractievoorzitter Patrick Rijke.

"Doen, doen, doen!" Hoe inwoners in Zwolle denken over duurzame energie

Maandagavond 4 december voerde de gemeenteraad een debat over de "energiegids" voor Zwolle. Deze gids gaat over de manier waarop we grootschalig duurzame energie willen opwekken, en over waar dat kan. In het debat betoogde raadslid Remko de Paus dat het vooral een kweste van doen is. Laat iedereen zien waar we nu staan, waar we naar toe gaan en wat elke actie bijdraagt aan het doel: Zwolle energieneutraal in 2050.

 

Lees verder

De rechtstaat gaat ons aan het hart

Vanmorgen hebben jonge theatermakers een verklaring gegeven waarom zij hebben afgezien van een demonstratie tegen een voorstelling in Odeon waarin zwarte pieten optreden. De overwegingen van deze Artists in residence zoals zij zich noemen, baren onze fractie grote zorgen: persoonlijke bedreigingen jegens de initiatiefnemers en de dreiging met geweld tijdens de demonstratie. Omdat onze democratische rechtstaat, inclusief het verbod op discriminatie en het recht op demonstratie, heilig voor ons zijn, hebben we de burgemeester vragen gesteld over de gang van zaken.

Lees verder

Duurzaam Durven Delen - ons verkiezingsprogramma

GroenLinks Zwolle zet de komende jaren vol in op de omslag naar schone energie, meer betaalbare woningen en een rijk cultureel aanbod. Gezondheid en geluk moeten de leidraad worden van het Zwols beleid. Zwolle wordt een stad waarin het gemeentebestuur goed gaat samenwerken met de Zwollenaren. GroenLinks kiest daarom met een ambitieus verkiezingsprogramma voor een frisse wind door Zwolle. 

Lees verder

Omzien en vooruitkijken

Gemeenteraad wil 'groene leges', gaat bomen beter beschermen en geeft culturele delfplaats Goudsteeg 21 een nieuwe kans. Maar wat was het mooi geweest als er meer zicht was geweest op duurzame schoolgebouwen, meer mensen in armoede geholpen zouden worden en inwoners eigen wijkbegrotingen hadden mogen vaststellen.

Met twee tweets vatte fractievoorzitter Patrick Rijke de uitkomsten van het debat over de gemeentebegroting voor 2018 samen.

Lees verder

Omgevingsvisie Zwolle: na 'groene toezegging' meer in balans

  • Geef de natuur ook een stem. Via een natuurwaardenkaart kun je gericht werken aan natuurbehoud en -versterking.
  • Betrek niet alleen de 'incrowd', maar ga veel breder in gesprek met de inwoners van Zwolle. Bijvoorbeeld via gesprekken bij supermarkten. 
  • Groei is deels beinvloedbaar, moet geen doel op zich zijn. Duurzaam groeien, met behoud groene leefomgeving.

Drie hoofdlijnen in de GroenLinks inbreng in  het debat over de Zwolse Omgevingsvisie, deel 1, op 16 oktober 2017.  Het debat leverde een mooie uitkomst op. Na een toezegging lag er in heel korte tijd al de eerste aanzet voor de natuurwaardenkaart. Deze wordt binnenkort verder uitgewerkt. Daarmee krijgt de natuur dus alsnog meer een stem in de toekomst van Zwolle.. 

Lees verder