Nieuws

GroenLinks maakt zich zorgen over financiële problemen Het Langhuis

De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de ontstane financiële problemen bij Het Langhuis. Deze week werd bekend dat er een flink bedrag is gestolen door de penningmeester van Het Langhuis, waardoor de stichting in moeilijkheden is gekomen. Het Langhuis is tevens beheerder van het Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie van de gemeente Zwolle.

Lees verder

Het sociaal domein gaat in Zwolle veranderen

Maandag 25 juni 2018 debatteerde de raad over maatregelen in het sociaal domein. De directe aanleiding waren overschrijdingen van miljoenen Euro's. GroenLinks pleit voor een Zwols model dat we samen met inwoners (cliënten, mantelzorgers) en aanbieders gaan maken. Uitgangspunten zijn werken vanuit vertrouwen en kwaliteit, meer ruimte voor de inwoner (via bijvoorbeeld een ombudsfunctie) en slimme veranderingen: geredeneerd vanuit de inhoud, het doel van de hulp en ondersteuning.

 

Lees verder

Open brief: Geen openstelling Lelystad Airport voordat het luchtruim opnieuw is ingedeeld

Mede op initiatief van GroenLinks Zwolle heeft de gemeenteraad een open brief geschreven waarin zij het college van Burgemeester & Wethouders van Zwolle oproept om samen op te trekken met de provincie en de andere gemeenten in de regio Zwolle in de strijd voor een herindeling van het luchtruim vóór openstelling van Lelystad Airport. GroenLinks zet zich al sinds 2014 in op dit onderwerp en is blij dat de hele raad nu gezamenlijk haar zorgen nog eens extra uitspreekt in deze open brief.

Lees verder

Hoe intensief “jaagt” Zwolle op vermeende bijstandsfraudeurs?

Maandag 18 juni stelde Sylvana Rikkert namens GroenLinks mondelinge vragen over een bericht in de Volkskrant van zaterdag 16 juni. In de door de krant beschreven voorbeelden van "de grenzeloze jacht op uitkeringsfraudeurs" kwam ook een situatie uit Zwolle voor.

Wethouder Sloots schetste de wijze waarop de sociale receherche in Zwolle opereert en gaf aan het absoluut onacceptabel te vinden als bijstandsgerechtigden als gevolg van onderzoek door de sociale recherche trauma’s oplopen.

Lees verder

Deel je ervaringen over de belevingsvlucht

Vandaag zijn de proefvluchten van en naar Vliegveld Lelystad. Deze belevingsvluchten komen vijf keer over Zwolle.Laat ons weten hoe jij deze vluchten ervaart! Om 15.55 uur komt de boeing 737 als eerste over Zwolle Noord (Agnietenberg) met een dalingsvlucht.

Lees verder

GroenLinks, ChristenUnie, Swollwacht en VVD presenteren coalitieakkoord 2018-2022

fractievoorzitter Sylvana Rikkert ondertekent het akkoord

Vol trots op het behaalde resultaat heeft fractievoorzitter Sylvana Rikkert samen met de fractievoorzitters van ChristenUnie, Swollwacht en VVD het coalitieakkoord 2018-2022 ondertekend. Het nieuwe college zet vol in op duurzaamheid en de energietransitie. Daarnaast ligt de focus de komende jaren op de transitie in de zorg en welzijn (sociaal domein) en de digitalisering.

Lees verder