Nieuws

Op de bres voor de Kindertelefoon

GroenLinks wil graag de garantie dat ook volgend jaar de Kindertelefoon en de onafhankelijke vertrouwenspersonen voor de jeugdzorg voor Zwolse kinderen en jongeren beschikbaar blijven. Evenals het Luisterend Oor voor volwassenen. Gelukkig bevestigde de verantwoordelijke wethouder op onze vraag dat de gemeente Zwolle inderdaad van plan is een overeenkomst daartoe te sluiten.

Lees verder

Bespreek bouwplannen met de buren

Communicatie over ruimtelijke plannen met omwonenden moet beter geregeld worden. Ondere andere de aanbouw van de Zara, een bouwplan aan de Beverveld, en de vernieuwde Welstandsnota vormden directe aanleiding voor een motie met die opdracht. Bij de Zara waren aanwonenden totaal verrast toen er opeens een (aan)bouwwerk tegen hun gevels, voor hun ramen en balkons, verscheen. (Zie: foto)
De motie, op initiatief van GroenLinks, ingediend samen met D66 en het CDA, kreeg op 8 mei een meerderheid in de raad.
 
 
Lees verder

De Zwolse binnenstad is voorlopig nog niet autovrij

College en raad gaan voorbij aan de mening van ruim 2900 inwoners​. In de met veel bombarie gepresenteerde visie van binnenstadsbewoners en -gebruikers stond een heel duidelijk uitgangspunt: in 2030 is de binnenstad autovrij. Een eindproduct dat tot stand kwam, samen met de inzet van 2911 burgers, 86 experts, 117 ondernemers en 35 studenten. Ruim een jaar later kiest het college voor een veel ruimere formulering, het gaat vooral om het stapje voor stapje autoluw maken van de binnenstad. Ten eerste vindt GroenLinks dit geen duidelijke en ook geen wenselijke ambitie, de Zwolse binnenstad is nooit gebouwd voor auto's en leent zich er eigenlijk ook niet voor. Verder vindt de fractie het onbegrijpelijk dat, nadat de Zwolse inwoners zich hebben uitgesproken over een visie, het college dit naast zich neerlegt en zelf van vooraf aan begint. Hoe serieus neem je dan de mening van de burger? Het amendement (wijzigingsvoorstel) dat wij indienden kreeg helaas geen steun in de raad. GroenLinks zal echter elke gelegenheid aangrijpen om het aandeel blik in de binnenstad terug te brengen naar nul.

 

 

GroenLinks pleit voor verbreding en vernieuwing van natuur- en milieueducatie

De gemeenteraad sprak op dinsdag 18 april over natuur- en milieueducatie. Zwolle investeert hier, zeker in vergelijking met omliggende gemeenten als Deventer en Hardenberg, weinig in. De Rova zorgt voor de coördinatie, organisaties (veelal drijvend op vrijwilligers) zorgen voor aanbod voor lessen op scholen. In de informatieronde van enkele weken geleden bleek al dat het soms piept en kraakt. Genoeg reden om te pleiten voor meer inzet en het daarbij benutten van slimme combinaties, vooral met het vraagstuk van de duurzaamheid. Lees bij "meer lezen" de bijdrage van raadslid Remko de Paus.

Motie tegen seksuele intimidatie en victim shaming aangenomen in de raad

Onlangs werd blogster Cynthia geconfronteerd met iemand die haar op de Wijthmenerplas seksueel intimideerde. Ze deed haar verhaal op internet en kreeg als beloning behoorlijk negatieve reacties, dat ze het er zelf wel naar gemaakt zou hebben of het verhaal puur voor de aandacht voor haarzelf zou doen. De motie die de GroenLinks fractie indiende, ondersteund door Swollwacht en PvdA, werd door burgemeerster en wethouder aarzelend ontvangen. Nadat de motie was aangepast stemde de raad er unaniem mee in. Het college heeft toegezegd dat in bijvoorbeeld de programma's op scholen ook victim shaming, een relatief nieuw fenomeen, aandacht zal krijgen. En het college gaat zijn best doen slachtoffers te laten weten waar ze zich kunnen melden als ze te maken krijgen met seksuele intimidatie.

Lees verder

[aanmeldprocedure] Schuilt er een raadslid in mij?

In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor onze kandidatenlijst zijn we op zoek naar kandidaten die een afspiegeling zijn van de diversiteit van Zwolle. De fractie werkt vanuit een visie op Zwolle aan een rechtvaardige en duurzame stedelijke samenleving. De fractie als geheel zorgt voor een sterk beeld van GroenLinks naar buiten. Een mix aan talenten en een combinatie van denkers en doeners, van nieuw en ervaren, bepaalt straks het succes van GroenLinks in Zwolle. 

Lees verder