Nieuws

Zwolle gaat voor het Deltaplan Biodiversiteitherstel

Een positief bericht dat we jullie niet willen onthouden in deze spannende en bizarre tijden: Zwolle sluit zich als eerste gemeente aan bij het Deltaplan Biodiversiteitherstel! Deze samenwerking van boerenorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaat zich inzetten om de zorgwekkende terugloop van biodiversiteit in Nederland om te buigen naar herstel.

Lees verder

Hartverwarmende Zwolse solidariteit

Er zijn veel noodzakelijke maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Dit is ingrijpend voor veel mensen. Tegelijkertijd zien we allerlei mooie online initiatieven in de stad. Raadslid Simone Boshove geeft vier tips aan iedereen die zelf een steentje wil bijdragen.

Lees verder

GroenLinks en ChristenUnie roepen op om biomassa aan banden te leggen

Snoeihout bij de Wijthmenerplas

Vooruitlopend op resultaten van onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de echte duurzaamheid van biomassa, willen GroenLinks en de ChristenUnie dat het college zich alvast uitspreekt om de aanbevelingen ten aanzien van biomassa die PBL gaat doen, over te nemen. De Zwolse raadsfracties hebben hiertoe een motie ingediend over biomassacentrales.

 

Lees verder