Nieuws

Géén algemene ledenvergadering op 28 juni

Per abuis stond een aankondiging van de Algemene Ledenvergadering op 28 juni vermeld op onze website. Deze datum klopt echter niet. Omdat onze commissies nog wat extra tijd nodig hebben om alles goed te kunnen afronden, is in een eerder stadium al besloten de alv naar medio september te verplaatsen. Zodra de nieuwe datum bekend is, informeren we je.

Een gezond perspectief

Gezond groen in de buurt

GroenLinks legt de perspectiefnota met de investeringen voor de periode 2018-2021 langs de meetlat waarop als hoogste criterium staat: gezondheid. En ons tweede criterium is: perspectief bieden, een goede toekomst verzekeren aan Zwollenaren en aan toekomstige generaties inwoners van onze stad.

Lees ons betoog bij de Perspectiefnota 2018-2021

Alle hens aan dek als het gaat om duurzame energie

Maandagavond 29 mei debatteerde de gemeenteraad over de energiemix die nodig is om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. GroenLinks raadslid Remko de Paus was kritisch, het college wordt nog steeds niet concreet. Op deze pagina vind je zijn bijdrage aan het debat. Over het vervolg houden we je op de hoogte. Het debat was een rechtstreeks gevolg van de motie die GroenLinks, met steun van D66, PvdA en ChristenUnie in december 2016 indiende.

Noot: wethouder Filip van As is op woensdag 31 mei afgetreden, mede omdat hij tijdens het debat onvoldoende politieke steun heeft ervaren.