Nieuws

Fiets mee met de kievitsbloemexcursie op 13 april

kievitsbloem

De traditionele Kievitsbloemexcursie wordt dit jaar gehouden op zaterdag 13 april. Vertrek per fiets is om 11 uur aan de oostkant van het Kerkbrugje bij het Thomas à Kempiscollege. De excursie staat onder leiding van Eddy Weeda.

Lees verder

30 maakt de Singels weer prettig

Nu zelfs de RAI-vereniging zich sterk maakt om van 30 het nieuwe 50 te maken, is het tijd voor een herbezinning als het gaat om maximumsnelheden in Zwolle. Met stip bovenaan, wat GroenLinks betreft: de Singels rond het centrum van Zwolle

Lees verder

GroenLinks staat voor goede zorg voor de inwoners

Maandag 18 maart debatteert de gemeenteraad over de nota "Samenspel in het sociaal domein". GroenLinks stelt al sinds 2014 vertrouwde zorg centraal. Het moet passen bij de inwoner, hem en haar verder helpen, door een vertrouwde hulpverlener worden geboden. Voor ons staat de cliënt centraal, dat betekent dat we de positie van de cliënt versterken. Meer zeggenschap, meer mogelijkheden voor ondersteuning en geen angst om aan te geven als iets niet goed gaat. Lees de hele bijdrage van GroenLinks raadslid Remko de Paus.

Groene Prijs 2019 voor economiedocent Henk Veurink

De jury van de Groene Prijs 2019 heeft unaniem besloten om Henk Veurink, docent economie aan het Zone.college (voorheen Groene Welle) de jaarlijkse prijs toe te kennen vanwege zijn enthousiaste inzet om leerlingen via zijn lessen in aanraking te brengen met het begrip duurzaamheid. Hij vervult daarmee bovendien een voorbeeldfunctie in de onderwijswereld. De Groene Prijs is woensdag 6 maart uitgereikt door GroenLinks raadslid Eildert Noorda.

Lees verder