Nieuws

Open brief aan college: kom in actie tegen overlast extra vliegverkeer Lelystad

De fracties van Swollwacht en GroenLinks hebben op 12 juli een open brief aan het college van B&W gestuurd met de vraag om actie te ondernemen tegen de te verwachten overlast voor mens en natuur door het extra vliegverkeer boven Zwolle.Deze overlast, bij uitbreiding van Lelystad Airport, is volgens berekeningen van HoogOverijssel veel erger dan voorzien. 

 

Lees verder

Géén algemene ledenvergadering op 28 juni

Per abuis stond een aankondiging van de Algemene Ledenvergadering op 28 juni vermeld op onze website. Deze datum klopt echter niet. Omdat onze commissies nog wat extra tijd nodig hebben om alles goed te kunnen afronden, is in een eerder stadium al besloten de alv naar medio september te verplaatsen. Zodra de nieuwe datum bekend is, informeren we je.

Een gezond perspectief

Gezond groen in de buurt

GroenLinks legt de perspectiefnota met de investeringen voor de periode 2018-2021 langs de meetlat waarop als hoogste criterium staat: gezondheid. En ons tweede criterium is: perspectief bieden, een goede toekomst verzekeren aan Zwollenaren en aan toekomstige generaties inwoners van onze stad.

Lees ons betoog bij de Perspectiefnota 2018-2021