Iedereen verdient een gezonde en veilige omgeving en daar hoort een schone lucht bij. De openbare ruimte zien wij als een plek om te verblijven, veilig je weg te vinden, je te bewegen en mensen te ontmoeten. Helaas is dit in het gedrang gekomen door de auto’s. Uitlaatgassen zijn schadelijk voor de luchtkwaliteit en daarmee voor de gezondheid.

 

Auto’s nemen veel ruimte in. Zowel tijdens het rijden als tijdens het stilstaan. Bij de meeste dodelijke verkeersslachtoffers zijn auto’s betrokken. Kinderen kunnen niet overal veilig buiten spelen of zelf op de fiets naar school.Het STOP-principe wordt gebruikt bij de inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat. Zwolle heeft een centrumfunctie en is een belangrijk spoorknooppunt. Daarom blijven we investeren in het openbaar vervoer en het stationsgebied. Wanneer we wonen en werken op fietsafstand óf dichtbij bus- of treinstations, laten we de auto makkelijker staan. Daarom zet GroenLinks in op de beste fietspaden en voetpaden en op betere bus- en treinverbindingen. GroenLinks kiest dus voor wandelen, fietsen, het OV en deelvervoer. We houden de auto zoveel mogelijk aan de randen van de stad.