Zwolle is een heel sociale stad, waar mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar nodig. Met het hoogste percentage vrijwilligers hebben we een stevige sociale basis. Dat fundament willen we verstevigen, zodat we met preventie en vroegsignalering kunnen zorgen dat mensen die hulp nodig hebben dat zo snel mogelijk krijgen. Zo voorkomen we dat een situatie verergert en er zware zorg nodig is.

De afgelopen periode zijn er flinke stappen gezet om de zorg en ondersteuning toegankelijker en beter te maken. GroenLinks wil de komende jaren investeren in buurten waar inwoners naar elkaar omkijken en voor elkaar klaarstaan. Waar wonen, onderwijs en werk hand in hand gaan met zorg en welzijn. Daarmee maken we Zwolle gezonder, voorkomen we dat problemen zich opstapelen en houden we de zorg betaalbaar.

Niet iedereen is zelfredzaam of heeft een goed sociaal netwerk. Als je ondersteuning of zorg nodig hebt moet die er zijn, met oprechte aandacht, door een vrijwilliger of een professional. We willen een vangnet bieden, maar ook een toekomstperspectief. Zonder betutteling en met eigen regie. GroenLinks zet daarom in op samenwerking met en tussen zorgorganisaties in de regio Zwolle.