Een dak boven je hoofd is een grondrecht en een eerste levensbehoefte. GroenLinks staat voor goed wonen in een fijne wijk, met voldoende groen, speelplaatsen, winkels en activiteiten. Zwolle zit, net als de rest van het land, midden in een wooncrisis. Wachtlijsten voor huurwoningen zijn veel te lang. Koopwoning zijn schaars en duur. Het is voor studenten, starters, ouderen en lage- en middeninkomens moeilijk om een passende woning te vinden. De doorgeslagen  marktwerking van de afgelopen jaren heeft huisjesmelkers en beleggers rijker gemaakt, maar de samenleving armer. Dit vraagt om een gemeente die zelf meer de regie pakt. Je woning is je thuis, maar minstens zo waardevol is een levendige, groene en gezonde wijk.

GroenLinks zet daarom vol in op levendige wijken met betaalbare woningen. Meer betaalbare koop- en huurwoningen zijn nodig. De komende jaren moet veel worden gebouwd in Zwolle. Door het bouwen van flexwonen kan er sneller een oplossing geboden worden voor urgente woon vraagstukken. Aan elke levensfase zit doorgaans een andere woonwens gekoppeld. Door in te zetten op begeleiding in het vinden van een passende woningen vergroten we de doorstroming. Bouwen doen we niet in de natuur, maar zoveel mogelijk binnen de bestaande gebieden. Met ruimte voor winkels, parken, sport, cultuur en speelplaatsen. Van woonwijk naar leefwijk.