Op 24 februari 2023 zal er in Zwolle een stille tocht plaatsvinden in het teken van Vrede & Toekomst. Dit uit solidariteit met Oekraïne en haar mensen - waar zij zich momenteel ook bevinden.

Op vrijdag 24 februari aanstaande is het een jaar geleden dat Rusland - na acht jaar eerder oorlog te zijn begonnen - de onmenselijke invasie in Oekraïne inzette. Een jaar met grote gevolgen en groot leed voor velen. Veel Zwollenaren hebben hun hart en huis opengesteld voor Oekraïners die thuis moesten verlaten.

Vanuit de Zwolse samenleving kwam bij Anja Roelfs, een van de initiatoren van de stille tocht van 2022, het verzoek binnen om, uit solidariteit, dit gedenkmoment voor Oekraïne navolging te geven. Een vertegenwoordiging van de voltallige Zwolse gemeenteraad, stichting MYzwolle, Vredesplatform en enkele (Oekraïense) Zwollenaren hebben een stille tocht georganiseerd met de pakkende noemer Vrede & Toekomst.

De ‘interactieve’ stille tocht start om 19.00 uur bij het provinciehuis in Zwolle en eindigt bij het oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark. Hier volgt tot ca. 20.30 uur een programma met speeches waaronder andere een live verbinding met Oekraïne, zang en een gedicht van onze stadsdichter.

Naast dat we hier stil staan bij de oorlog in Oekraïne willen we hier ook onze solidariteit betuigen met andere oorlogsslachtoffers en de getroffenen in het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië.

Website in Nederlands » vredetoekomst.nl
Сайт українською » vredetoekomst.nl і вибирайте українську

Meer informatie over de tocht en het programma kunt u vinden op website vredetoekomst.nl Via info@vredetoekomst.nl kunt u contact opnemen met de organisatie. Більше інформації про тур та програму можна знайти на веб-сайті Vredetoekomst.nl ... З організацією можна зв’язатися за адресою info@vredetoekomst.nl