GL-lid? Meld je aan per e-mail

ALV bijwonen? Stuur een mail naar bestuur@groenlinkszwolle.nl.

AANMELDEN VERPLICHT

In verband met het stemmen tijdens de ALV vragen we je vooraf aan te melden. Dit kan door te mailen naar bestuur@groenlinkszwolle.nl

 

Agenda punten met bijlage

De volgende punten staan op de agenda

 

1. Welkom en mededelingen 

 

2. Vaststellen notulen ALV 6 april 2022

Bijlage 1 - Concept notulen met bijlage ALV 6 april ‘22

 

3. Vaststellen Begroting 2023

Bijlage 2 - Begroting 2023

Stemming: Het bestuur vraagt de ALV om decharge voor beleid en activiteiten in 2023

 

4. Benoemen kascommissie

Stemming: Het bestuur vraagt de ALV om decharge voor benoeming van Anneke Nusselder en Riemer van Beem

 

5. Fractievoorzitter Anja Roelfs blikt terug op de afgelopen 9 maanden; vraag en antwoord mogelijk.

 

6. Themasessie over Vluchtelingen geleid door wethouder Dorrit de Jong

 

7. Bestuurswisselingen

Turi Holvast treedt af als bestuurslid en penningmeester. 

Bijlage 3 - Judith van Dijk stelt zich voor

Bijlage 4 - Remko de Paus stelt zich voor

Stemming: Het bestuur vraagt de ALV om in te stemmen met de benoeming van Remko de Paus en Judith van Dijk

 

8. Rondvraag, WVTTK, afsluiting

Na afloop is tijd om informeel door te praten Het bestuur biedt elk aanwezig lid een drankje aan.