Betoog Sylvana Rikkert, Juni 2020

Bijdrage aan het duidingsdebat, Zwolse gemeenteraad, Juni 2020

Voorzitter, dank u wel.

Hoe anders dan een paar maanden geleden, ziet onze wereld er vandaag uit. Ook in Zwolle zijn we getroffen door het wereldwijde Corona-virus, waardoor we in maart zijn overvallen en stilgevallen . Ik wil mijn betoog beginnen met namens fractie mijn condoleances aan de nabestaanden van de Coronaslachtoffers in Zwolle uit te spreken en hen veel sterkte wensen. Ook wensen wij iedereen die nog kampt met het virus of met de naweeën ervan, veel beterschap en hopelijk een goed herstel.

De coronacrisis heeft effect op iedereen gehad, ook als je niet ziek bent geworden. Kinderen konden niet meer naar school, mensen moesten thuiswerken en zoveel mogelijk binnen blijven, en ouderen werden door de crisis extra hard getroffen. Eind maart was ik aan het videobellen met mijn oma die ik vanwege Corona niet mocht zien en mij vertelde hoe bang ze was dat ze ook ziek zou worden en dat wij dan niet langs mochten komen. Ik vond dat hartverscheurend, en het is kenmerkend voor hoe veel ouderen deze periode ervaren. Gelukkig wist ik dat er goed voor haar gezorgd werd in het verzorgingstehuis waar ze woont. Ik heb veel bewondering voor het doorzettingsvermogen en de flexibiliteit van al die zorgmedewerkers, die de afgelopen tijd onze oudere en zieken hebben verzorgd en bijgestaan in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en in de thuiszorg.

De rest van ons, ook in Zwolle, wilde iets kunnen doen om mensen te ontzorgen en om de crisis gezamenlijk te kunnen dragen. Er kwam een ongelofelijke stroom op gang van nieuwe solidariteit in de stad. De Zwolse zorgzangers die weekend na weekend hun vrije tijd inzetten om onze ouderen even op te vrolijken met muziek. Mijn buren in Assendorp die boodschappen gaan doen voor hun buren, het verzamelen van diervoeding voor minima via een facebookgroep. het aantal acties van Zwollenaren om de helpende hand uit te steken was overweldigend. Het is prachtig om te zien hoe inwoners van Zwolle in deze tijd solidair zijn met elkaar.

Desalniettemin is de impact van deze crisis is enorm. We zitten er nog midden maar GroenLinks is blij dat het college snel een crisisteam heeft gevormd en daadkrachtig beslissingen heeft genomen. Mijn fractie is tevreden over de financiële maatregelen die zijn getroffen om de werkgelegenheid te beschermen en om direct in te springen op de eerste noden van ondernemers en van zzp-ers en instellingen die nodig zijn voor onze Zwolse sociaal maatschappelijke infrastructuur. We zijn bijzonder blij met de 250.000 euro die dit college beschikbaar heeft gesteld, om een impuls te kunnen geven aan de lokale Zwolse cultuursector, die zo belangrijk is voor de stad. Met deze impuls laten we de humuslaag niet verloren gaan.

 

Werk, werk, werk

Voorzitter, de gevolgen van deze crisis op lange termijn zijn nog ongewis.  Op korte termijn zal deze in ieder geval een enorme impact op onze economie hebben. In sommige sectoren is de bedrijvigheid helemaal stil komen te liggen, moeten bedrijven reorganiseren en worden medewerkers ontslagen. Zeker mensen die flexwerken, in een flexibele schil ergens werken, zijn momenteel ontzettend kwetsbaar. Met een bescheiden loon of uurtarief, hebben ze nauwelijks de mogelijkheid om een buffer op te bouwen. Tegelijkertijd hebben we gezien dat deze groep mensen juist vaak in vitale beroepen werken; ze zijn vakkenvuller, postbode, of werken als zzper in de thuiszorg. GroenLinks maakt zich grote zorgen over deze groep. Wij vinden dat het hoog tijd wordt om meer te doen voor deze groep mensen dan te klappen in crisistijd. Wij zijn dan ook blij dat er landelijk door oa de FNV een beweging is ingezet richting het verhogen van het minimumloon, naar 14 euro per uur. Natuurlijk is dit niet iets waar wij op lokale schaal een besluit over kunnen nemen, maar we kunnen ons er wel voor uitspreken. Graag hoor ik van het college hoe zij aankijkt tegen deze oproep het minimumloon te verhogen, en of zij bereid is om het kabinet op te roepen tot deze verhoging.  We overwegen een motie hiervoor.

We weten nu al dat de instroom in de WW en in de bijstand omhoog zal schieten als gevolg van de corona crisis. GroenLinks ziet graag dat de gemeente gaat kijken hoe we deze nieuwe groep WW-ers en bijstandsgerechtigden zo goed mogelijk gaan ondersteunen naar nieuw werk of nieuwe opdrachten. Wat ons betreft vraagt deze tijd daarbij om nieuwe oplossingen en is daarbij geen ruimte voor heilige huisjes. We vragen het college om de handen ineen te slaan met onze partners voor werk in de stad, zoals TIEM en het UWV om zo aan gezamenlijke acties te werken om getroffen Zwollenaren weer aan het werk te helpen. Wij kunnen ons voorstellen dat daarbij ook gedacht wordt aan inventieve vormen van inkomensondersteuning, bijvoorbeeld bij omscholing, het vragen van wederkerigheid door het creëren van extra banen door bedrijven die door de gemeente zijn gesteund in de crisis, en ook een mogelijkheid wat ons betreft; het creëren van een werkbrigade naar Amsterdams voorbeeld of basisbanen naar Gronings voorbeeld, waar mijn fractie bijzonder gecharmeerd van is. Wij horen graag van het college welke acties ze onderneemt, om de toegenomen stroom bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk weer aan werk te helpen. Wij overwegen een motie om verschillende mogelijkheden te laten onderzoeken.

 

Herwaarderen van lokale omgeving

Er zitten ook kleine voordelen aan de afgelopen crisisperiode. Want we zijn, weliswaar noodgedwongen, onze eigen omgeving gaan herwaarderen. Veel mensen die ik ken geven aan nog nooit zoveel getuinierd, en buiten gewandeld en gesport te hebben. Die herwaardering voor lokaal  en voor lokaal groen,  is wat ons betreft een prachtige ontwikkeling! Wat GroenLinks betreft houden we die herwaardering bij het weer open gaan van onze maatschappij, zoveel mogelijk vast en versterken we deze. Onze complimenten alvast voor het idee van collega De Boer om automobilisten op vaste momenten van de weg te verbannen zodat mensen nog beter kunnen sporten en bewegen. Én onze complimenten ook voor collega’s Sieben en Raap die inwoners onderwijzen over biodiversiteit door botanisch te stoepkrijten. Een belangrijke groene plek die aan waarde wint als we meer op onze eigen omgeving zijn aangewezen is de Nooterhof. Het is een plek waar ontmoeten in de natuur en milieueducatie en beleving samenkomen. Wij gaan er vanuit dat het college die waarde van de Nooterhof ook ziet, en ervoor zorgt dat we daar op lange termijn ook van kunnen blijven genieten.

Bij het herwaarderen van de eigen omgeving, gaat het natuurlijk ook om onze mooie binnenstad. We zien dat mensen daar letterlijk meer ruimte hebben en krijgen om te recreëren. De fractie van GroenLinks denkt wel dat dit nog beter kan door de binnenstad meer te vergroenen. Zo gaan we hittestress, zoals op een dag als vandaag, tegen. Wij gaan er dus vanuit dat voor de voor terrassen gesneuvelde buxushagen een prachtige struik of boom terug komt, en dat ook op andere plekken in de stad veel beter gekeken gaat worden naar hoe de beleefbaarheid dmv. groen omhoog kan. Wij horen graag van het college wat ze gaat doen om de binnenstad een beter beleefklimaat te krijgen.

Dat beleefklimaat zou wat ons betreft ook behoorlijk opknappen als we naast het weren van auto’s uit de binnenstad, dat na een evaluatie wat ons betreft permanent mag worden, ook vervuilende scooters en brommers aangepakt gaan worden. We willen als binnenstad zero-emissie zijn. Een goede stap hierin is het weren van luidruchtige, en luchtvervuilende oude brommers en scooters. Is het college het met ons eens dat de beleefbaarheid van de stad omhoog springt, door deze te weren.

Voorzitter, Corona is helaas nog niet de wereld uit. Het is heel denkbaar dat we de komende maanden, misschien zelfs jaren nog met dit virus opgescheept zitten en mee moeten leren leven. Dat vraagt van ons allemaal flexibiliteit en solidariteit. We hebben gezien dat beiden in Zwolle volop aanwezig zijn. Laten we elkaar blijven vasthouden.(figuurlijk uiteraard) en er voor elkaar blijven zijn.

 

Black Lives Matter

Tot slot. Ik ben nu ongeveer 8 minuten aan het woord geweest. Dat is nog net niet zo lang als de doodstrijd die de Amerikaan George Floyd leverde, en die de aanleiding was voor een wereldwijd protest tegen discriminatie en racisme, de beweging van Black Lives Matter. Dáár moeten we het óók over hebben, als we de eerste helft van dit jaar willen duiden. Zwolle is een inclusieve stad, en GroenLinks, maar ook andere fracties hebben altijd hun best gedaan om die inclusie zo goed mogelijk waar te maken. Nu worden wij door demonstraties, maar ook door een op gang gekomen dialoog, geconfronteerd met een nieuwe inconvenient truth; racisme in Nederland bestaat anno 2020 nog steeds en is helaas diepgeworteld in onze instituties en in onszelf. Wij moeten er alles aan doen om dit onrecht de wereld uit te helpen. Wij vragen het college daarom aan te geven welke maatregelen er nu getroffen worden om geïnstitutionaliseerd racisme in Zwolle aan te kaarten en aan te pakken.

 

Dankuwel voorzitter.