Betoog voor sociale zorg

Lees hier het betoog dat raadslid Patrick Pelman hield in de gemeenteraad op 13 januari 2020.

Dankuwel voorzitter.

Elk mens is bijzonder. En iedereen is normaal en doet mee. Elke inwoner is waardevol en levert een bijdrage aan onze samenleving. En als het even niet goed gaat met iemand, dan helpen we elkaar door de zorg te geven die iemand nodig heeft. Dat is voor GroenLinks een belangrijk uitgangspunt. Uitgaan van wat iemand kan. En hulp en begeleiding tijdig bieden waar dat nodig is om volwaardig mee te doen. Dat zien we terug in de hervormingsagenda.

Toen ik dit betoog voorbereidde heb ik enkele ervaringsdeskundigen en zorgverleners gevraagd om mee te lezen met het stuk. Als eerste zeiden ze allemaal; “hier kun je eigenlijk niet tegen zijn” en dat is ook zo. Overall klopt de beweging en moeten we in Zwolle zo snel mogelijk starten om deze beweging in te zetten. We gaan van zwaardere zorg naar lichter waar dat kan. We werken aan een gezonde en groene leefomgeving. Door meer preventief samen te werken, zorgen we voor een gezondere samenleving. Dat begint al bij gezonde sportkantines en meer groen in de straat en dat gaat door met samen sporten, praten en elkaar ontmoeten. Breder inzetten van ervaringsdeskundigen. En cliënten zelf volledig mee laten denken met hoe de eigen zorg het beste georganiseerd kan worden.  

GroenLinks is blij dat deze hervormingsagenda hier nu voor ons ligt en het college snel hiermee aan de slag kan. We zijn er trots op dat deze hervormingsagenda tot stand is gekomen door samen te werken met de ketenpartners. Hiervoor willen we het college dan ook de complimenten geven. Het beeld van een volle Dominicanenkerk staat me nog helder voor de ogen. Intensief en hard werkende en goed nadenkende zorgverleners, ervaringsdeskundigen en cliënten die samen met de ambtenaren de lijnen of nu beter gezegd de sporen hebben uitgezet van deze belangrijke agenda.

Voor GroenLinks zijn er drie dingen belangrijk bij deze hervormingsagenda. Ten eerste moet iedereen de zorg blijven krijgen die hij of zij nodig heeft. De zorg moet passen bij de inwoner, hem of haar verder helpen en door een vertrouwde hulpverlener worden geboden. Dat klinkt logisch en iedereen vindt dat, maar bij veranderingen blijft dat spannend. Des te belangrijker om dat te blijven benoemen zodat we er samen scherp op blijven dat dit ook gebeurt!

Ten tweede wil GroenLinks dat de weg van samenwerking verder gaat en waar mogelijk nog beter wordt ingezet. GroenLinks ziet graag dat bij de uitwerking van de uitvoeringsplannen deze samenwerking wordt vastgehouden en misschien zelfs nog geïntensiveerd. Betrek cliënten en ervaringsdeskundigen ook goed in dit proces.

En ten derde zijn we blij om te zien dat we steeds meer richting een sociaal model gaan en langzaam het liefdadigheidsmodel loslaten. We gaan van u bent ziek, dus wij zorgen voor u naar een model waarbij we voor iedereen kijken hoe we samen met jou de zorg het beste kunnen organiseren zodat je zo goed mogelijk mee blijft doen in samenleving.

Het is een complexe opdracht, maar de enige juiste om onze zorg te verbeteren in Zwolle. Het opgavegestuurd werken dat de wethouder heeft geïntroduceerd  en waarmee we nu gaan werken is wat GroenLinks betreft de beste manier om de zorg als integraal geheel te verbeteren en betaalbaar te houden. Je begint bij de cliënt en legt de verantwoordelijkheid bij de zorgverleners. Het geeft ruimte aan nieuwe manieren van werken, nieuwe samenwerkingsverbanden en out-of-the-box oplossingen.

GroenLinks vindt het ook spannend. Want veranderingen zorgen vaak voor onrust. Er bestaat een kans dat mensen tussen de wal en het schip komen te vallen tijdens het proces van verandering en dat moet ten allen tijden voorkomen worden. Zeker als we langzaam van zwaardere zorg naar lichtere willen gaan, dan vraagt dat rust en zorgvuldigheid. We horen graag van de wethouder hoe er voldoende veiligheidskleppen zijn gebouwd om daarvoor te zorgen. Hoe zorgen we ervoor dat cliënten goed worden meegenomen in de veranderingen en blijft iedereen ook tijdens het proces de zorg ontvangen die hij of zij nodig heeft.

Wat GroenLinks betreft is communicatie een belangrijke veiligheidsklep. Daar waar veranderingen plaatsvinden moeten deze goed en duidelijk uitgelegd worden. Neem mensen mee, praat, overleg en betrek alle betrokkenen, cliënten, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen, etc etc. En betrek ook goed de stad. Vertel wat we doen aan alle inwoners en neem mensen op een heldere en duidelijke manier mee met dit proces.

Monitoring

Om goed te kunnen volgen wat er gebeurt en of we onze doelen halen vindt GroenLinks het belangrijk om nog wat meer te weten over de doelen. Bij de paragraaf monitoring lezen we dat we kijken naar de bespaarde euro’s, maar ook naar de kwaliteit en het bereik van de beweging. GroenLinks is benieuwd hoe dat er precies uit gaat zien. Is het mogelijk om een kader te geven hoe de kwaliteit en het bereik van de beweging meer handen en voeten te geven?

Zo lezen we in Spoor 3 over Jeugd dat we toe moeten naar het normaliseren van de jeugdhulp. GroenLinks hoort graag van het college wat dat dan precies is. Wanneer is de jeugdhulp genormaliseerd en hoe gaan we dat bereiken? In dit spoor lezen we ook een grote afhankelijkheid van de andere sporen, terwijl er wel een besparing van 4 miljoen wordt verwacht. Kan de wethouder iets concreter melden wat er binnen dit spoor zelf gedaan wordt om de beweging te kunnen maken en om bijvoorbeeld de lange wachtlijsten weg te werken?

Bij participatie ziet GroenLinks ook graag dat zoveel mogelijk mensen, naar vermogen, mee kunnen doen. In een normale baan, al is dat woordje normaal hier voor ons heel breed. We willen naar de voorkant komen en ervoor zorgen dat we iedere Zwollenaar in beeld hebben. Dat is het belangrijkste. Weten we van iedere Zwollenaar die nu nog niet meedoet en waar zijn krachten en talenten liggen? Deze vraag leg ik graag voor aan de wethouder.

Voorzitter ten slotte ter afronding. Met de voorliggende hervormingsagenda ziet GroenLinks de beweging die noodzakelijk is om in te zetten om onze zorg beter te organiseren. Voor ons blijft belangrijk dat zowel de zorgverleners, maar ook ervaringsdeskundigen en vooral ook de inwoners, cliënten zelf goed mee kunnen denken en betrokken blijven bij het proces. Samenwerking is de sleutel om de beweging te maken en als we dat goed vasthouden, dan heeft GroenLinks vertrouwen in de uitwerking van deze agenda. Aan de slag.

Dankuwel voorzitter.